PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Relační malba II. - YBKC024
Anglický název: Relation-based Painting II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3 KZ [dny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Neslučitelnost : YBK005
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)
Prostřednictvím vlastní tvorby drobných studií získají posluchači uvědomění o jednotlivých snahách výtvarného umění moderny, o jejich souvislostech a celkovém vyznění. Pochopí, jaké existují souvislosti mezi uměním moderny a postmoderny. Od studentů je očekávána samostatná malířská tvorba a písemná reflexe metodiky relační malby.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Povinná:

  • Lamač. M.. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989, s. ISBN 80-207-0087-0.
  • Goethe, J. W.. Smyslově morální účinek barev. Hranice: Fabula, 2004, s. ISBN 978-80-86600-13-0.
  • Michalovič, P., Zuska, V.. Znaky, obrazy a stíny slov. Praha: Akademie múzických umění, 2009, s. ISBN 978-80-7331-129-2.

Doporučená:

  • Burger, P.. Teorie avantgardy. Stárnutí moderny. Praha: VVP AVU, 2015, s. ISBN 978-80-87108-59-8.
  • Goodman, N.. Languages of Art. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1976, s. ISBN 0-915144-34-4.
  • Baxandall, M.. Stíny a světlo. Brno: Barristel & Principal, 2003, s. ISBN 80-86598-58-6.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Témata:
1) Směry moderny - od impresionismu k abstrakci.
2) Zrušení objektu a prostoru v impresionismu.
3) Kubismus - cesta prostorem.
4) Fauvismus - barva jako nosný element obrazu.
5) Orfismus - obraz, rytmus a harmonie.
6) Futurismus - obraz a pohyb.
7) Konstruktivismus - nosné základy obrazu.
8) Neoplasticismus - esence stavebních postupu kompozice.
9) Expresionismu - využití moderny k sociálním vyjádřením.
10) Surrealismus - jak působí obrazové podvědomí.
11) Abstract Art - senzualita na prvním místě.
12) Minimal Art - idea a realizace.
13) Směřování k postmodernismu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Účast na blokovém kurzu a vypracování úkolů podle průběžných zadání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK