PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Relační malba I. - YBKC023
Anglický název: Relation-based Painting I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 KZ [dny/semestr]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Neslučitelnost : YBK2022BI
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)
Blokový kurz malby v přírodě, jehož cílem je porozumět malířské výstavbě obrazu, založené na relačním chápání barevných tvarů. Metoda, vytvořená francouzskými postimpresionistickými malíři, překonávající renesanční principy založení obrazu, je branou do chápání principů vizuálního vnímání a poznávání a komunikace vizuálních obsahů v nových médiích (strukturalita, interaktivita). Od studentů je očekávána samostatná malířská tvorba a písemná reflexe metodiky relační malby.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Povinná:

  • Cézanne, P.. Číst přírodu. Praha: Arbor vitae, 2001, s. ISBN 80-86300-08-0.
  • Vančát J., Vančátová A.. Výtvarné možnosti vizuálního studia skutečnosti. Praha: SKKS, 1978, s. ISBN .
  • Lamač. M.. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989, s. ISBN 978-80-20700-872.

Doporučená:

  • Francastel, Pierre. Malířství a společnost : výtvarný prostor od renesance ke kubismu. Brno: Barrister & Principal, 2003, 163 s. ISBN 80-86598-49-7.
  • Gombrich, E. H.. Umění a iluze. Praha: Odeon, 1985, s. ISBN 01-525-85.
  • Žegin, L. F.. Jazyk malířského díla. Praha: Odeon, 1980, s. ISBN .

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Témata:
1) Moderna - Cézannova revoluce ve výstavbě obrazu.
2) Obsah malby - od impresionistického světla k dynamické struktuře.
3) Etudy na impresionistické vyjádření světla - kresba úhlem.
4) Obrazové vyjádření struktury.
5) Etudy na vyjádření relační stavby obrazu z obrazových elementů.
6) Barevné vztahy - odstín, valér, teplota.
7) Etudy na vyjádření barevných teplot.
8) Relační malba zátiší.
9) Relační malba zátiší II.
10) Relační malba portrétu.
11) Relační malba portrétu II.
12) Relační malba krajiny.
13) Relační malba krajiny II.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Účast na blokovém kurzu a vypracování úkolů podle průběžných zadání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK