PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy tvorby interaktivních multimediálních aplikací I. - YBKC021
Anglický název: Introduction to Interactive Multimedia Applications Design I.
Zajišťuje: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 10 (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: YBKC157
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (01.10.2018)
Kurz má seznámit se základními principy tvorby interaktivních multimediálních aplikací. Vychází z relační analýzy obrazové složky, kterou uvádí do vztahů k složce textové, popř. zvukové. Posluchač je po absolvování kurzu schopen vytvořit storyboard a pilotní realizaci základů jeho struktury.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Povinná:

  • Vančát, J.. Zobrazení a interaktivita. In Teorie vědy. , XI /XXIV/ . 2 (2002): 77-98.
  • Vančát, J.. Podpora tvořivosti uplatněním obrazové stránky médií. Cesty rozvíjení Komenského odkazu v digitálním. In Chmelová, S., Pánková, M., Steiner, M. (eds.). Jan Ámos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání . Praha: Academia, 2008, s. 607-612. ISBN 978-80-200-1700-0..

Doporučená:

  • Mitchell, W. J. T.. Iconology. Image, Text, Ideology. Chicago: The University of Chicago Press9, 1986, s. ISBN 78-0-226-53229-5.
  • Mitchell, W. J. T. (ed.). The Langueage of Images. Chicago: The University of Chicago Press, 1986, s. ISBN 978-0-226-53229-5.
  • VANČÁT, J.. Svět jako struktura, struktura jako obraz. In Vančát, J., Svoboda, A.(eds.). Svět jako struktura, struktura jako obraz . Klatovy: Galerie Klatovy/Klenová, 2003, s. 11-14. ISBN 80-85628-81-3..

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. (24.09.2020)

Pořádání kurzu je závislé na softwarovém vybavení, přístupném ve škole (Adobe Flash). Možnost výuky kurzu podle rozvrhu závisí od povolení hygieniků - sledujte tedy aktuální pokyny. Pokud by nebylo možné provádět výuku podle rozvrhu, předpokládá se (optimisticky) celodenní workshop na konci semestru. Pokud by nebyla možná žádná z uvedených forem výuky, kurz bude anulován. Zapište si ho proto pouze v případě, že dosáhnete požadovaný počet kreditů i bez jeho absolvování.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Témata:
1) Relační obraznost jako základ multimediálního díla. Bitmapový a vektorový přístup k obrazu.
2) Hypertext a strukturovaný obraz.
3) Strukturalistická analýza textu v médiu.
4) Strukturalistická analýza obrazu v médiu.
5) Roviny smyslového vnímání a jejich synkreze.
6) Analýza zvukové stránky multimediálního díla.
7) Základy skladby animovaných sekvencí.
8) Strukturovaný storyboard pro multimédia.
9) Interaktivní model multimediální prezentace.
10) Návrh storyboardu.
11) Pilotní realizace storyboardu v multimediálním editoru /Flash
12) Pilotní realizace storyboardu v multimediálním editoru /Flash - II.
13) Pilotní realizace storyboardu v multimediálním editoru /Flash - III.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Vytvoření storyboardu a pilotní realizace základů jeho struktury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK