PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy 3D grafiky - YBKC020
Anglický název: The Basics of 3D Graphics
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Neslučitelnost : YBK8007ZI
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)
Kurz má poskytnout studentům základní orientaci v oblasti 3D grafiky. Důraz je kladen především na porozumění procesu tvorby 3D obsahu, jeho možnostem a jeho využití v nejrůznějších aplikacích (interaktivní aplikace, vizualizace, VR, umělecká tvorba). Praxe probíhá v programu Cinema 4D producenta Maxon.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (30.06.2019)

Povinná:

  • Koenigsmarck von, A.. Cinema 4D: Praktický výukový kurz. Praha : Computer Press, 2008, s. ISBN 8025120569.
  • Zoch, P., Babb, P., Barrett, R., Goldsmith, J., Matthew, A.. Cinema 4D Release 6: modelování - animace - rendrování. Praha: Computer Press, 2004, s. ISBN 8025120569.

Doporučená:

  • Tickoo, S.. Maxon Cinema 4D R18 Studio: A Tutorial Approach. Schererville: Cadcim Technologies, 2017, s. ISBN 978-1942689737.
  • Rizzo, J.. Cinema 4D Beginner's Guide. Birmingham: Packt Publishing, 2012, s. ISBN 978-1849692144.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (30.06.2019)

Témata:
1) Výklad funkcí 3D rozhraní softwaru Maxon Cinema 4D.
2) Základy Modelování.
3) Modelování NURBS.
4) Modelování - deformace.
5) Modelování - 2D předlohy.
6) Základy texturování.
7) Pokročilé texturování.
8) Tvorba avatarů - hlava.
9) Tvorba avatarů - postava.
10) Koncepce projektu.
11) Kompozice scény, kamera, světla.
12) Render.
13) Export.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (30.06.2019)

Samostatně realizovaný jednoduchý projekt ve 3D.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK