PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie fotografie - YBKC018
Anglický název: Theory of Photography
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Neslučitelnost : YBK018
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)
Fotografie je exemplem moderního technického obrazového média, které prodělalo řadu proměn nejen po stránce technologické, ale i po stránce epistemologické či diskursivní. Fotografie není pouhá technologie, ale je to především koncept vnímání, poznání a zobrazování. Diskuse kolem fotografie se vedly o otázce pravdivosti, realističnosti, demokratičnosti, autenticity apod. nebo naopak o problémech konvenčnosti, manipulativnosti, pasivity atd. Řada filosofů, teoretiků kultury, umělců či kritiků uvažovala o společenské roli fotografie, o její úloze v rámci proměny dějinné epistémé, o jejích kladech či záporech, o její moci, o jejím vztahu s divákem atd. Tyto teoretické diskuse budeme shrnovat a konfrontovat v rámci sledování charakteristických pojmů, popř. stereotypů, s nimiž se odborná i laická veřejnost k fotografii vztahuje.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)

Témata:

1) „Tužka přírody“, otázka pravdivosti, indexový znak.

2) „Přirozené vidění“, piktorialismus, „nevinné oko“.

3) Chronofotografie, pohyb, čas, momentka.

4) Vědecká fotografie, rentgen, radar, válečná fotografie.

5) Stereofotografie, 3D, iluze, virtualita.

6) „Nové vidění“, Bauhaus, detail, textura.

7) Inscenace kontra dokument, koncept umělecké fotografie.

8) Cenzura, editace, montáž, klonování.

9) Analogový kontra digitální obraz.

10) Aparát, kontrola, moc, manipulace.

11) Barva kontra „nebarva“, valér, tón, redukce.

12) Spiritistická fotografie, otázka „neviditelného“, poruchy technických obrazů.

13) „Naturselbstdruck“, fotogram, dekalk, skvrna, imaginace.

Studijní literatura:

Povinná:
Císař, K. ed. Co je to fotografie?. Praha: Herrmann & synové, 2004. ISBN 80-239-5169-6. Vybrané kapitoly.

Barthes, R. Světlá komora: poznámka k fotografii. Praha: Fra, 2005. ISBN 80-86603-28-8.

Flusser, V. Za filosofii fotografie. Praha: Fra, 2013. ISBN 978-80-86603-79-7.

Doporučená:
Sontag, S. O fotografii. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-471-9.

Crary, J. Techniques of the observer: on vision and modernity in the nineteenth century. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990. ISBN 0-262-03169-8.

Virilio, P. Válka a film: logistika vnímání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2007. ISBN 978-80-86818-38-2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK