PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy 3D grafiky - YBK8007ZI
Anglický název: The Basics of 3D Graphics
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBK8007ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (13.06.2013)
Kurz má poskytnout studentům základní orientaci v oblasti 3D grafiky. Důraz je kladen především na porozumění procesu tvorby 3D obsahu, jeho možnostem a jeho využití v nejrůznějších aplikacích (interaktivní aplikace, vizualizace, VR, umělecká tvorba). Praxe probíhá v programu Cinema 4D.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Daniel Říha, Ph.D. (04.03.2008)
Povinná:
  • Pavel Zoch, Paul Babb, Rick Barrett, Jason Goldsmith a Aaron Matthew. Cinema 4D Release 6 : modelování - animace - rendrování. 2004. Computer Press, Praha. ISBN: 80-251-0001-4.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (07.02.2019)

Studenti jsou v průběhu kurzu prakticky seznámeni s jednotlivými fázemi přípravy a realizace 3D projektu... s důležitými informačními zdroji z této oblasti (Internet), s používanými nástroji, a s významnými společnostmi působícími v této oblasti, jak ve světě tak u nás (Internet).
 

1) Výklad funkcí 3-D rozhraní softwaru Maxon Cinema

2) Základy Modelování

3) Modelování NURBS

4) Modelování - deformace

5) Modelování - 2D předlohy

6) Základy texturování

7) Pokročilé texturování

8) Tvorba avatarů - hlava

9) Tvorba avatarů - postava

10) Koncepce projektu

11) Kompozice scény, kamera, světla

12) Render


Po absolvování kurzu by měl být student schopen samostatně realizovat jednoduchý projekt ve 3D a dál se v případě zájmu samostatně vzdělávat s využitím internetových informačních zdrojů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (07.02.2019)

Samostatně realizovaný jednoduchý projekt ve 3D.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK