PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktická hudba - YBK7004BI
Anglický název: Practical Music
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/27 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jan Matásek, DiS.
Vyučující: Jan Matásek, DiS.
Neslučitelnost : YBK7004LI, YBK7004ZI
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (06.02.2019)
Hlavní náplní kurzu je uchopení každodenní zvukové zkušenosti a její převedení do veřejně interpretovatelné formy. Přitom není sledován ani hodnocen hudební obsah samotné performance, ale právě zdařilost formy přenosu myšlenky nebo zkušenosti prostřednictvím zvuku. Nejde tu tedy o technickou způsobilost ke hře na určitý nástroj, nebo ke zpěvu, ale o celistvé vyjádření v rámci prostoru, který poskytuje hudba ve svém nejširším vymezení.
Sylabus
Poslední úprava: BLACKMAMBA (07.09.2009)

Studenti se mohou seznámit se základními teoretickými znalostmi, počínaje hudebním názvoslovím, možnostmi hudebních zápisů, jejich přednostmi a nedostatky. Studenti mají možnost zapsat myšlenku do grafické partitury s následnou analýzou. Dále prostřednictvím praktických hudebních ukázek ilustruje kurz rozdíly hudebních tradic některých národů. Součástí semináře je základní orientace v notovém zápisu, práce s dechem a hlasem, zamyšlení nad působení zvuků a hudby na psychiku a organizmus.

Doporučená literatura: Bernstein, Leonard: O hudbě, Lidové noviny, Praha 1996 Černušák, Gracian: Dějiny evropské hudby, Panton, Praha 1976 Dorůžka, Lubomír: Panoráma populární hudby 1918-1978, Mladá fronta, Praha 1981 Drake, Michael: Šamanské bubny, Synergie, Praha 1996 Justoň, Zdeněk: Hudba přírodních národů, Maťa, Praha 1996 Na hudbu ? měsíčník pro Novou Hudbu, Miracle Uni ? kulturní magazín Zenkl Luděk: ABC hudební nauky, Panton, Praha 1988

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (06.02.2019)

100% prezence a aktivní účast na hudebních a zvukových projektech kurzu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (06.02.2019)

Prakticky zaměřený seminář, kde není požadováno předchozí hudební vzdělání ani praxe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK