PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tanec: Prostor a čas - YBK402
Anglický název: Dance: space and time
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: YBK8004LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Aleš Svoboda
Vyučující: Mgr. Naděžda Hlaváčková
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (06.02.2019)
Předmět studenty seznámí se základními tanečními principy a možnostmi (sebe)vyjádření prostřednictvím tanečního umění. Skrze principy prostoru a času, symbolizaci těla v tanci a některá improvizační cvičení, budou v průběhu tří dnů naváděni k uvědomění si vlastního těla, jeho fyzických možností (jeho možné metamorfózy v tanci/tancem) až k hledání vlastního tanečního lexika.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (06.02.2019)

Povinná:

  • Eliášová, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2013, s. ISBN 8073312697, 97880733.
  • Jůzl, Miloš a kol. . Dějiny umělecké kultury (I). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, s. ISBN 8004221920, 97880042.

Volitelná:

  • Cohen, Selma Jeanne (ed.) . International encyclopedia of dance: a project of Dance Perspectives Foundation. . New York: Oxford University Press, 2004, s. ISBN .
  • Cunningham, Merce - Jack Anderson (ed.) - Richard Kostelanetz (ed.). Space, Time and Dance. : A Capella Books, 1992, s. ISBN 1556521529, 978-1556.
  • Gil, José. The Dancer´s Body. In Massumi, Brian. A shock to thought: expressions after Deleuze and Guattari . New York: Routledge, 2002, s. 117-127. ISBN 978-0415238045, 0415..
  • Horst, Louis – Russel, Carroll. Modern Dance Forms in Relation to the other Modern Arts. Princenton NJ: A Dance Horizons Book, 1987, s. ISBN 0916622525, 978-0916.
  • Lecoq, Jacques - Jean-Gabriel Carasso - Jean-Claude Lallias. The moving body: teaching creative theatre. New York: Routledge, 2001, s. ISBN 978-087830140, 0878.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Naděžda Hlaváčková (27.02.2019)

Interpretace. Taneční terapie. Výtvarné techniky. Performace. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Naděžda Hlaváčková (27.02.2019)

Podmínkou získání zápočtu je účast na blokovém kurzu, průběžné zpracování doporučených cvičení a vypracování závěrečné "zpětné vazby" na max. A4. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK