PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vizuální sociologie I. - YBK4001LI
Anglický název: Visual Sociology I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBK4001LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Rudolf Šmíd
Vyučující: PhDr. Rudolf Šmíd
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (14.03.2018)
Fotografie a sociologie mají nejen společné téma, ale i rok narození - 1839. Myšlenka fotograficky zachytit sociální jevy se objevila již v roce 1851, kdy anglický sociolog H. Mayhew pozval ke spolupráci na své knize "Londýnští pracující a londýnská chudina" daguerrotypistu R. Bearda. Současný překotný rozvoj prostředků masové komunikace klade stále větší důraz na vizuální sdělení. Užití fotografie v empirickém výzkumu usnadňuje komunikaci nejen mezi sociology, ale i komunikaci s nesociologickým světem. Je také důležitým prostředkem k navázání kontaktu mezi výzkumníkem a zkoumaným, to platí zejména pro kvalitativní sociologický výzkum. Kurz je určen především pro studenty, kteří již mají elementární znalosti ze sociologie a zároveň zvládají základní fotografické dovednosti. Na praktických „rozcvičkách“ si mohou sami vyzkoušet specifika fotografického jazyka. Kurz by se měl po absolvování úvodních témat věnovat v rozhodující míře praktické aplikaci fotografie v empirickém výzkumu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (07.02.2019)

Témata kurzu:

1 Úvod do dějin fotografie ("Fotografie zničila malíře, ale osvobodila malířství," francouský malíř Paul Delaroche.)

2 Praktické užití fotografie ve všech fázích sociologickém výzkumu:

Užití fotografie v sociologickém výzkumu:

a) fotografický (filmový) dokument - obsahová analýza fotografií (rodinné fotografie, tisk)

b) časový snímek

c) fotografie v kvalitativním sociologickém výzkumu

d) osobnost fotografa v kvalitativním sociologickém výzkumu

Další přednáškové okruhy, které vycházejí z již zrealizovaných vizuálně-fotografických projektů:

Venkov

Romové

Strašáci úvod do terriculologie

Ad hoc – Média – reflexe aktuálního dění

Příběhy v obrazech – animovaný dokument Kronika Oldřicha S.

1. Geometrie a detail 15. 3.

2. Rodinná fotografie jako historický dokument

3. Revoluce ve fotografii x fotografie v revoluci

4. Pravda ve fotografii

5. Čas a prostor - sociologické aspekty

6. Dokument jako já 

7. Co je to češství? /platí i pro studenty VS 2/

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK