PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy výstavní praxe - YBK3006LI
Anglický název: Essentials of Organising Exhibitions
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBK3006LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MgA. Karel Zavadil
Vyučující: MgA. Karel Zavadil
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (15.06.2012)
Kurz je ve výkladové části zaměřen na uchopení problematiky uměleckého provozu, kdy je charakterizován především praktický proces veřejné prezentace výtvarných děl, ale i širší kontext historický, sociální a politický. V praktické části je pak kladen důraz na modelovou realizaci fiktivního výstavního projektu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (22.03.2012)
Povinná:
  • Smolíková, Marta. Management umění. Praha: VŠUP, Otevřená společnost, o.p.s.. 2008.
  • Belting, Hans. Konec dějin umění. Praha: Mladá Fronta. 2000.
  • Zhoř, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství v Praze. 1992.
  • BelliniI, Andrea. Everything you always wanted to know about gallerists but were afraid to ask. Zurich: JRP/Ringier. 2009.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (22.02.2009)

1. Úvod, role výstavy v kulturním provozu, základní aspekty výstavy, exponát a artefakt, současná kulturní politika, klíčové modely kulturní politiky, zadání autorského projektu.
2. Obsah a záměr výtvarné výstavy. Téma a výběr exponátů, druhy výstav podle tématu. Záměr a důvody výstavní činnosti (kulturní, ekonomické...). Záměr a anotace. Záměr a nároky na jeho naplnění. Zmapování stávajícího galerijního provozu. Stereotypy prezentace výtvarného umění v České republice před a po roce1989.
3. Subjekty výtvarné výstavy. Pořadatel výstavy. Autor výstavy. Role kurátora. Architekt. Redaktor katalogu. Grafik. Výstavní projekt a projektový cyklus. Profil Galerie. Galerie a sociální kontext. Atypické negalerijní prezentace – site specifik, performance, street art.
4. Prvky realizace výstavy. Průnik hledisek – věcné, časové, prostorové, informační, právní a ekonomické. Fundrasing uměleckých projektů a veřejná prospěšnost.
5. Věcné hledisko – exponáty a katalog výstavy v užším smyslu, katalogové údaje; výstavní katalog v širším smyslu, jeho obsah (oficiální projevy, poděkování, odborné texty, literatura a soupis výstav, katalog děl, obrazová část, rejstříky, sponzoři.
6. Časový horizont – harmonogram, hlavní termíny, síťový graf.
7. Prostorový horizont – místo konání, architektonické řešení, osvětlení, instalace, údržba.
8. Informační hledisko. Public relations. Mass media.Tisková zpráva, tiskové materiály.
9. Právní a smluvní hlediska.
Budování sbírky.
10. Ekonomické hledisko. Nákladové položky. Příjmové položky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK