PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Svět písma I. - YBK3001LI
Anglický název: Writing Systems I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBK3001LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Průšová
Vyučující: PhDr. Jana Průšová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Průšová (24.02.2017)
Přednáškový cyklus zaměřený převážně na rukopisné písmo zachycuje vznik, vývoj a význam písma v širších souvislostech. Umožňuje pochopit rozličnou úlohu písma v jednotlivých kulturách, rozdílné důvody vedoucí k jeho vzniku, faktory ovlivňující jeho tvarovou podobu. Důraz je kladen na vzájemné souvislosti, historické propojení většiny významných nelatinkových písem s latinkou. Součástí výuky je studium ukázek.
Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jana Průšová (24.02.2017)

Kurz se skládá z přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Průšová (24.02.2017)

Předchůdci písemného záznamu, vlivy na vývoj písma. Nejstarší písemné soustavy: klínové písmo, egyptská písma, čínské a japonská písma. Fonografické soustavy: semitská písma, písmo arabské, hebrejské, indické, fénické, řecké, etruské, runy, cyrilice, hlaholice, azbuka. Vznik latinky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK