PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Relační malba I. - YBK2022BI
Anglický název: Relation-based Painting I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/35 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: YBK005
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (21.09.2016)
Blokový kurz malby v přírodě (6. – 9. října 2016 v Husinci u Prachatic, sraz v Základní škole v Husinci u Prachatic ve čtvrtek 6. října ve 20 hodin), jehož cílem je porozumět malířské výstavbě obrazu, založené na relačním chápání barevných tvarů. Metoda, vytvořená francouzskými postimpresionisty, překonávající renesanční principy založení obrazu, je branou do chápání principů moderny a vizuálního vnímání, poznávání a komunikace vizuálních obsahů nových médií (strukturalita, interaktivita). Kurz nevyžaduje předběžné výtvarné dovednosti a jeho cílem není dosažení umělecké kvality děl, ale hlubší porozumění současnému výtvarnému umění a poskytnutí podnětů k proměně vizuálního vnímání.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (08.07.2016)

Požadavky na vybavení (zajišťuje a hradí si posluchač):

několik barevných časopisů jako zdroj barevných ploch ke koláži, lepidlo

balicí papíry - čisté, bílé nebo našedlé (přírodní), formát B2 (500 × 707 mm), cca 3 ks, přírodní úhel - cca 1 krabičku, v krajním případě umělý úhel (je méně vhodný), plastická guma, hadry na vytírání, fixativ, fixírka, tvrdá podložka stejné velikosti

kartón nebo polokartón s přírodně papírovým nebo plátěným povrchem, min. velikosti A2 (420 × 594 mm), nejméně 3 ks, temperové, akrylové nebo olejové barvy (při olejových barvách je třeba mít připravený podklad kartónu, přinejmenším latexem), ředidlo (u olejových barev ještě i terpentýn na vymývání štětce), nádobu na vymývání štětce, dostatek hadrů na otírání štětce, nejméně tři široké štětce (minimální šíře 2,5 cm)

doporučujeme opatřit si krajinářský malířský stojan

Dopravu si zajišťují posluchači samostatně (např. autobus ze Smíchova, Na Knížecí, směr Prachatice, odjezd cca v 17 hodin, zpět časově navazuje autobusová doprava do Prahy). Ubytování zdarma v tělocvičně místní základní školy ve vlastních spacích pytlích a na vlastních karimatkách. K dispozici teplá sprcha a kuchyňka pro vlastní přípravu stravování, obchod s potravinami přes ulici. Vzhledem k tomu, že část výuky probíhá venku, zvolte přiměřené oblečení!!!

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (08.07.2016)

Obsah kurzu:

1) teoretický výklad principů vývoje postimpresionistické malby, se zřetelem k objevům Cézanna, analýza obrazové skladby statického a dynamického vizuálně obrazného vyjádření

2) optické a haptické kvality skutečnosti - jejich převod do obrazového vyjádření

3) barevná koláž podle zátiší - umožňující vstupní chápání

4) relační kresba - zátiší

5) relační malba - zátiší

6) relační malba − krajina
7) samostatná reflexe výsledků a jejich uplatnění v analýze vizuálního poznávání a komunikace písemně cca 3000 úderů, spolu s reprodukcemi vytvořených děl, je požadavkem k atestaci

Účastníci kurzu Relační malba II (podmínkou je předchozí účast v Relační malbě I) si mohou přinést vybavení pouze k malbě - v tom však dvojnásobný počet kartónů.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (08.07.2016)

Literatura:

Cézanne, P., Číst přírodu. Arbor vitae, Praha, 2001.

Vančátovi, Výtvarné možnosti vizuálního studia skutečnosti - www.vancat.cz/relacnimalba <../../../../jv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/45RI12I8/www.vancat.cz/relacnimalba>

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (12.09.2014)

Požadavky na vybavení (zajišťuje a hradí si posluchač):

několik barevných časopisů jako zdroj barevných ploch ke koláži, lepidlo

balicí papíry - čisté, bílé nebo našedlé (přírodní), formát B2 (500 × 707 mm), cca 6 ks, přírodní úhel - cca 1 krabičku, v krajním případě umělý úhel (je méně vhodný), plastická guma, hadry na vytírání, fixativ, fixírka, tvrdá podložka stejné velikosti

kartón nebo polokartón s přírodně papírovým nebo plátěným povrchem, min. velikosti A2 (420 × 594 mm), 4 ks, temperové, akrylové nebo olejové barvy (při olejových barvách je třeba mít připravený podklad kartónu, přinejmenším latexem), ředidlo (u olejových barev ještě i terpentýn na vymývání štětce), nádobu na vymývání štětce, dostatek hadrů na otírání štětce, nejméně tři široké štětce (minimální šíře 2,5 cm)

doporučujeme opatřit si krajinářský malířský stojan.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK