PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Intermediální tvorba II. - YBK2016BI
Anglický název: Interactive Art II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/35 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (3)
letní:neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: YBK2016BI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Prerekvizity : YBK2015BI
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (08.07.2016)
Na základě poznatků získaných v účasti v kurzu Intermediální tvorba I. má student vytvořit v průběhu kurzu samostatnou realizaci a obhájit ji před jeho účastníky. Cílem je ověřit si postoj tvůrce v procesu ověřování nových vizuálních znaků. Podle pokynů vyučujícího se také účastní při práci s účastníky Intermediální tvorby I. Podmínkou účasti na kurzu je vyučujícím schválený návrh realizace, předložený v písemné či grafické podobně v období zápisu do kurzu. Kdy a kde: pondělí 3. října – čtvrtek 6. října 2016, Husinec u Prachatic.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (08.07.2016)
Podmínkou účasti je účast na Intermediální tvorbě I!

Blokový kurs v rozsahu 24 lekcí, v němž posluchač provede samostatnou realizaci výtvarného díla (objektu, performance, konceptu) podle vlastního návrhu, inspirovaného uměleckými metodami moderny či 60. let. Podmínkou účasti v kurzu je atestované absolvování kurzu Intermediální tvorba I.

Ubytování zdarma v tělocvičně místní základní školy ve vlastních spacích pytlích a na vlastních karimatkách. K dispozici teplá sprcha a kuchyňka pro vlastní přípravu stravování, obchod s potravinami přes ulici. Vzhledem k případné práci venku zvolte přiměřené oblečení!!!

Začátek kurzu je v pondělí 3. října ve 20 hodin v Základní škole v Husinci u Prachatic, dopravu si zajišťují posluchači (např. autobus ze Smíchova, Na Knížecí, směr Prachatice, odjezd cca v 17 hodin). Konec kurzu je ve čtvrtek 6. října ve 12 hodin.

Účastníci kursu Intermediální tvorba II vytvoří předem návrh realizace, který zašlou předem ke schválení osobně nebo na níže uvedenou adresu. Návrh je koncipován tak, aby byl realizovatelný z materiálů, které si posluchač na vlastní náklady dodá nebo opatří na místě. Místo k realizaci navrhne do areálu školy tak, aby nenarušovalo užívání prostředí, v němž bude umístěno (Jiné místo k realizaci je možné po dohodě s vyučujícím). Bez schváleného návrhu se nelze kurzu zúčastnit! V případě, že posluchačem navržená realizace nezabere celou dobu kurzu, realizuje posluchač další zadání podle pokynů vyučujícího.

Atestaci posluchač získá za realizaci projektu a její reflexi (kolem 3000 úhozů, případně spojenou s dokumentací), ve které vysvětlí, co a jak by bylo možné z kurzu uplatnit v jeho vztahu ke skutečnosti, v dalším studiu na FHS (nikoli pouhý popis toho, co se v kurzu dělo!). Fyzickou účast na kurz nelze nijak nahradit (přihlášení a neúčastnící nejsou klasifikování).

Kontakt ke konzultacím viz: jaroslav.vancat@fhs.cuni.cz .

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (08.07.2016)

Literatura ke kurzu:

Liessemann, K. P.: Filozofie moderního umění, Votobia Olomouc 2000

Doporučená literatura:

Chalupecký, J., Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha 1998.

Rezek, P.: Tělo, věc a skutečnost v současném umění, Jazzová sekce, Praha 1982

Srp, K.: Minimal, earth, conceptual art, Jazzová sekce, Praha 1982

Zhoř, I.: Proměny soudobého výtvarného umění, SPN Praha 1992

Zhoř, I. - Horáček, R. - Havlík, V.: Akční tvorba, Olomouc 1991

Bourriaud, N., Postprodukce, Praha 2004.

Vančát J., Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě. Praha 2009.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK