PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Intermediální tvorba I. - YBK2015BI
Anglický název: Interactive Art I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/35 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (17)
letní:neurčen / neurčen (17)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: YBK2015BI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: YBK2016BI
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. (11.05.2019)
Blokový kurz objektového umění a prostorového vytváření (pondělí 13.května – čtvrtek 15. května 2019, Základní škola Husinec u Prachatic) má posluchači, který neprošel žádnou předchozí uměleckou přípravou, nabídnout příležitost pokusit se prakticky odhalit své vlastní prameny tvořivosti. Předvede ukázku, jak v tomto procesu souvisí utváření a interpretace znaku s osobní zkušeností v jejích vědomých i podvědomých strukturách. Posluchači si budou moci vyzkoušet několik technik výtvarné tvorby odvozených z umění 20. století (od dadaismu po objektové umění). Kurz má posluchače zbavit případného respektu před výjimečností umělecké tvorby, pomoci mu porozumět jejímu smyslu a seznámí jej se zásadami její teoretické reflexe.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (08.07.2016)

Blokový kurs v rozsahu 24 lekcí, založený na praktických etudách, odvozených z výtvarné tvorby, uvádí posluchače do uměleckých metod avantgardy a 60. let a jejich využití pro uvolnění vlastní (nejen výtvarné) tvořivosti.

Ubytování zdarma v tělocvičně místní základní školy ve vlastních spacích pytlích a na vlastních karimatkách. K dispozici teplá sprcha a kuchyňka pro vlastní přípravu stravování, obchod s potravinami přes ulici. Vzhledem k tomu, že část výuky probíhá venku v přírodě, zvolte přiměřené oblečení!!!

Začátek v pondělí 3. října ve 20 hodin v Základní škole v Husinci u Prachatic, dopravu si zajišťují posluchači (např. autobus ze Smíchova, Na Knížecí, směr Prachatice). Konec kurzu čtvrtek 6. října ve 12 hodin.

Účastníci kursu si vezmou s sebou: měkkou tužku, náčrtník, silný fix, 4 co největší archy nebarevného balicího papíru, jablko, osobitý předmět, který byste si přáli představit ostatním, 20 stejných předmětů − lépe prostorových než plošných (příklad: 20 krabiček od cigaret, 20 plechovek od Coly, apod., ale snažte se o nejoriginálnější, abyste měli jiné než ostatní), šátek přes oči, kilogram mouky, starý oděv, který bude možné destruovat, barevnou šnůru či provázek (z přírodních materiálů) délky cca 30 m. Podle možností fotoaparát či videokameru k dokumentaci.

Atestaci posluchač získá za reflexi (kolem 3000 úhozů, případně spojenou s dokumentací), ve které vysvětlí, co a jak by bylo možné z kurzu uplatnit v jeho postoji ke světu, v dalším studiu na FHS (nikoli pouhý popis toho, co se v kurzu dělo!). Fyzickou účast na kurz nelze nijak nahradit (přihlášení a neúčastnící se nejsou klasifikování).

Pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, omluvte se co nejdříve kvůli zařazení náhradníků.

Kontakt ke konzultacím viz: jaroslav.vancat@fhs.cuni.cz .

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (08.07.2016)

Literatura:
Liessemann, K. P.: Filozofie moderního umění, Votobia Olomouc 2000
Rezek, Petr: Tělo, věc a skutečnost v současném umění, Jazzová sekce, Praha 1982
Srp, Karel: Minimal, earth, conceptual art, Jazzová sekce, Praha 1982
Zhoř, Igor: Hledání tvaru, Praha 1967
Zhoř, Igor: Proměny soudobého výtvarného umění, SPN Praha 1992
Zhoř, Igor - Horáček, Radek - Havlík, V.: Akční tvorba, Olomouc 1991

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK