PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Malba a výtvarné vyjadřování - YBK2013BI
Anglický název: Painting and Artistic Expression
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/27 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: .
Staré označení: YBK2013BI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Vyučující: doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (27.04.2009)
Výuka se zaměřuje na osvojení základních principů malby a plošného výtvarného vyjádření.
Sylabus
Poslední úprava: BLACKMAMBA (09.09.2009)

1. V teoretické části jsou studenti seznámeni se základními výtvarnými a výrazovými principy při výstavbě obrazu a se strukturou aspektů majících vliv na vznik uměleckého díla. Osvětlení rozdílu mezi kresbou a malbou, osvětlení obsahu pojmů linie, barva, světlo, kontura, kontrast, kompozice, harmonie a akcent v malbě jako specifické výtvarné oblasti.

2. V technologické části studenti cvičí napínání plátna, šepsování, přípravu pevných podložek a učí se rozumět základním recepturám (barvy, pigmenty, pojidla atd.).

3. V praktické části realizují vlastní výtvarný artefakt - obraz na plátně nebo pevné podložce.

Cílem výuky je rozvíjet osobní kreativní schopnosti studentů a zároveň jejich komplexnější vnímání světa. Nově osvojené zkušenosti pak reflektovat v širším kontextu hodnototvorného spektra kultury a umění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK