Modelování - YBK2010BI
Anglický název: Sculpture
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/27 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: Místo konání: ZŠ Vodičkova.
Staré označení: YBK2010BI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Edita Devínska
Vyučující: Edita Devínska
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (15.06.2012)
Blokový kurz, který rozvíjí plasticko-prostorové cítění studentů a který procvičuje prostorovou paměť a představivost.
Sylabus
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

Téma I: Doteky a pocity

Provedení: reliéf - mezi kresbou a plastikou

Praktické seznámení se základními vlastnostmi hlíny (hnětením, válením, natloukáním a pod.).

Nečekané výrazové možnosti plastického materiálu, uplatnění bezprostřednosti, upřímnosti, spontaneity.

Postup: vnitřní, z centra postupující růst objemů, od nejjednodušších vztahů k složitějším, hloubkové rozvrstvení výšky reliéfu tzv. plány.

Téma II: Svět přírodnin

Provedení: drobná plastika

Snaha o absolutní zjednodušování formy. Přiblížení se ke skutečnému smyslu věcí vyžaduje oproštění se od sebe samého.

Inspirací je příroda, její organické tvary (vejce a pod.) a růst organických prvků.

Geometrická interpretace rostlinných prvků.

Cíl je vytvořit pevnou napnutou formu oproštěnou od detailů a snaha o řád a harmonii (rovnováha, symetrie, proporce).

Téma III: Pohyb hmoty

Provedení: plastika nebo reliéf

Pohyb oživuje hmotu a objemy, respektuje přirozené vlastnosti hlíny (tvárnost, možnost členitosti).

Postup: rozbrázdění, zářezy, záseky, zásahy do hloubky, perforace, členění.

Téma IV: Prostorové hry - Hledání tvaru v prostoru

Provedení: plastika

Hmota v prostoru, její objem a tvar, obrys, modelace a světlo jsou tvárnými prvky sochařství. Hmota se v tvůrčích rukách proměňuje ve sdělení. Získává schopnost "mluvit".

Postup: začlenění hmoty do prostoru (statičnost objektu), předznamenání základních architektonických principů podpory a břemene.

Geometrizace, tvarové zjednodušení forem, zahrnutí všech pohledů na předmět.

Literatura:

Chalupecký, J.: Na hranicích umění,

Chlupáč, M.: Sochařství,

Lidický, Karel: Modelování,

Zhoř, Igor: Hledání tvaru, Praha 1967

Zhoř, Igor: Klíče k sochám,