PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teorie a kritika současné výtvarné tvorby I. - YBK2006LI
Anglický název: The Theory and Criticism of Contemporary Art I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Aleš Svoboda
Vyučující: Mgr. Aleš Svoboda
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (15.06.2012)
Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (22.02.2014)
Povinná:
  • Zahrádka, Pavel (ed.). Estetika na přelomu milénia. Brno. 2010. 978-80-87474-11-2.
  • Perniola, Mario. Estetika 20. století. Praha: Karolinum. 2000.
  • Pospiszyl, Tomáš (ed.). Před obrazem, Antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha: OSVU. 1998.
  • Mukařovský, Jan. Studie z estetiky. Praha: Odeon. 1966. 65-73.
  • Mukařovský, Jan. Studie z estetiky. Praha: Odeon. 1966. 85-88.
  • Foster, Hal [et al.]. Umění po roce 1900 : modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha : Slovart. 2007. ISBN 9788072099528.
Doporučená:
  • Chalupecký, Jindřich. Cestou necestou. Jinočany: H&H. 1999.
  • Ševčík, Jiří - Morganová, Pavlína - Dušková, Dagmar. České umění 1938-1989, Programy, kritické texty, dokumenty. Praha: Academia. 2001.
  • Kroutvor, Josef. Suterény, Vybrané kritické texty 1963-2000. Jinočany: H&H, galerie Gambit, Café Montmartre. 2001.
  • Zhoř, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN. 1992.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (17.02.2010)

1. Pojem výtvarné kritiky. Její smysl a účel. Vztah mezi výtvarnou kritikou a teorií a historií umění.
2. Filozofické teorie umění a kritika. Filozofické koncepce kritiky.
3. Kritéria výtvarné kritiky. Problematika jejich stanovení, jejich proměna.
4. Intuice a racionální diskurs ve výtvarné kritice.
5. Zodpovědnost výtvarné kritiky. Otázky vlivu výtvarné kritiky.
6. Hodnota výtvarného díla. Gnoseologické, expresivní a komunikativní možnosti umění. Umění a antiumění. Formulace potřeb naplňovaných uměním.
7. Nositelé a instituce výtvarné kritiky. Média (tisk, rozhlas, televize - stálé kulturní rubriky, speciální výtvarné časopisy). Umělecké školy. Muzea a galerie výtvarného umění. Výstavy (úvodní slova, statě ve výstavních katalozích). Důsledky institucionalizace kritiky.
8. Základní orientace v poválečném výtvarném umění ve světě i u nás. Významné výstavní akce v letech 1945-2000.
9. Naše výtvarná kritika poválečného období (představitelé, její diferenciace v 60. letech, proměna nároků v období "konsolidace", vztah ke světové výtvarné scéně, situace ve výtvarné kritice po r. 1990).
10. Jazykové prostředky umělecké kritiky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (07.02.2019)

Získání atestace je podmíněno přiměřenou účastí na seminářích, vypracování tří kritických textů na průběžně navštěvované výstavy současného výtvarného umění a zpracování konspektu a následné vystoupení s prezentací vybrané stati z doporučené antologie teorie umění.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: BLACKMAMBA (15.06.2012)

Přednostně pro studenty, kteří již absolvovali alespoň minimální seznámení s výtvarným uměním 20. století.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK