PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tendence poválečného výtvarného umění - YBK2005LI
Anglický název: The Tendencies of Modern Art after World War 2
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBK2005LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Aleš Svoboda
Vyučující: Mgr. Aleš Svoboda
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (15.06.2012)
Přednášky volně navazují na kurz Etapy (výtvarné) moderny. Opět není středem zájmu samotná faktografie, více jde o zpřístupnění motivů a cílů výtvarného umění ve druhé polovině 20. století.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (24.11.2009)
Povinná:
  • Pijoan, José. Dějiny umění / 10. Praha: Balios, Knižní klub. 2000.
  • Pijoan, José. Dějiny umění / 11. Praha: Balios, Knižní klub. 2000.
  • Pijoan, José. Dějiny umění / 12. Praha: Bailos, Knižní klub. 2002. 80-242-0720-6.
  • Huyghe, René (ed.). Umění nové doby. Praha: Odeon. 1974.
Doporučená:
  • Lucie-Smith, Edward. ARTODAY, současné světové umění. Praha: Slovart. 1996.
  • Fineberg, Jonathan David. Art since 1940: strategies of beeing. New York: Harry N. Abrams, Inc.. 1995.
  • Karel Srp Jr. (ed.). Minimal, earth, conceptual art. Praha: Jazzová sekce. 1982.
  • Zhoř, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN. 1992.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (18.02.2012)

01. Co umění (výtvarné) je a co není.
02. Ohlédnutí za strukturou a dynamikou umění 40. let, východiska tendencí
03. Abstraktní expresionismus I - akční malba (Action Painting), informel, tachismus, gestické umění (l'art gestuel), l'art autre, lyrická abstrakce
04. Figurativní tendence (existenciální, abstraktní expresionismus, resp. figurativní expresionismus; l'art brut
05. Abstraktní expresionismus II - geometrická a "geometrizující" abstrakce; lyrická abstrakce (Colour-Field Painting); informel II; Hard-Edge; metodická abstrakce
06. Tendence k "nové realitě" (materiální kultura každodennosti), neodada, pop-art (anglický a americký); nový realismus, nová figurace, lettrismus; evropský nový realismus
07. Výtvarné dílo a pohyb (dění díla): kinetismus, op art
08. Happening, "activities", events, piecy; Fluxus
09. Výtvarné dílo a obecnost: Minimal art (ABC art); konceptuální umění
10. Výtvarné dílo a konkrétnost: Land art, Earthworkers; Arte povera (poor art)
11. Výtvarné dílo a dokonalost fotografie: hyperrealismus, fotorealismus, sharp-focus
12. Výtvarné dílo a tělesnost: body art, performance
1
3. Transavantgarda, neo-expresionismus, bad painting
14
. Neo geo, neo konceptuální umění, umění a věda, graffiti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK