PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Gnoseologické aspekty vizuálních médií - YBK2001LI
Anglický název: Epistemic Aspects of Visual Media
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (15.06.2012)
Kurz se zaměřuje na analýzu poznávacích obsahů vizuálních médií s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu a reklamy na základě fylogenetického strukturního přístupu k vizuálnímu vnímání a tvorbě vizuálně obrazných znaků.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. (01.06.2014)

Analýza některého tématu z přednášky s užitím výběru z literatury. Alter: Srovnávací analýza vizuálního díla (porovnání nějakým/i dalším/i dílem/díly) s užitím kritérií analýzy z přednášky nebo z literatury. Alter: Tvorba vlastního obrazového díla a jeho analýza Text v délce cca 10 000 úhozů (cca 6 strojopisných stran).

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. (23.05.2019)

1) Struktura jako metodický rámec přednášky. Interaktivita. 2) Senzuální kvality vizuálně obrazného vyjádření. 3) Psychologické kvality vizuálně obrazného vyjádření. 4) Sociální kvality vizuálně obrazného vyjádření. 5) Historický vývoj vizuálních médií. 6) Obraz jako vyjádření tvaru. 7) Obraz jako totalita celku 8) Obraz jako vztahová struktura. 9) Transformace obrazových forem. 10)Interaktivita obrazových forem 11)Obrazové formy ve vztahu k jazyku. 12)Komplexita sémantické analýzy obrazu a postmoderna. Cvičení: Analýza obrazových vyjadřovacích možností zvoleného média Strukturální modelování.

Literatura: Ajvaz, M.: Znak a bytí, Praha 1994 Aristarco, G.: Dějiny filmových teorií, Praha 1968 Auerbach, E.: Mimesis, Praha 1986 Aumont, J., Obraz. Praha, Akademie múzických umění, 2005. Benjamin, W.: Dílo a jeho zdroj, Praha 1979 Černý, J.: Dějiny lingvistiky, Olomouc 1996 Deleuze G.: Film I, Praha 2000 Flusser, V.:Za filosofii fotografie, Praha 1994 Hubík, S.: K postmodernismu obratem k jazyku, Boskovice 1994 Kesner, L.: Vizuální teorie. Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech, Praha 1997 Kučera, J.: Střihová skladba ve filmu a v televizi, Praha 1987 Kulka, T., Ciporanov, D., Co je umění. Červený Kostelec 2010 Merleau-Ponty, M.: Viditelné a neviditelné, Praha 1998 Palek, B.: Sémiotika (Ch. S. Peirce, C.K. Ogden & I. A. Richards, Ch. W. Morris, H. B. Curry), Praha 1997 (ed.) Szcepanik, P., Nová filmová historie, Praha, Herman & synové, 2004, Srp, K.: Minimal, earth, conceptual art, Praha 1982 Štikar, J.: Obrazová komunikace, Praha 1991 Vančát, J. Tvorba vizuálního zobrazení. Praha, Karolinum, 2000. Vančát, J. Vývoj obrazivosti od objektu k interktivitě, Praha, Karolinum, 2009.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK