PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Klasický jazyk architektury - YBK101
Anglický název: The Classical Language of Architecture
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (06.02.2019)
Kurz se pokusí přiblížit klasický jazyk architektury jako latinu západní architektury (tedy společný dorozumívací prostředek, jímž se pozná příslušnost k dané civilizaci) tak, aby absolventi kurzu byli (1) schopni spolehlivě tento jazyk rozpoznat a orientovat se v něm a (2) porozuměli alespoň základním principům architektury založené v klasickém jazyce. Kurz bude sledovat vynoření klasiky v Řecku (Parthenon), pak proměnu této klasiky v Římě, její znovu vynoření v renesanci, manýrismus, dále baroko, klasicismus, neoklasicismus až po definitivní vyvanutí tradice ve 20. století. U každého časového období se bude presentovat i kulturní či filosofický význam pokračování či navazování na klasickou tradici. Důraz bude kladen především na posledních pět století, čímž zároveň vyjde najevo odlišnost, odtrženost naší současnosti od klasické tradice.
Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jiří Tourek, Ph.D. (07.02.2019)

* Literatura:
John Summerson, The Classical Language of Architecture, Thames and Hudson 1963, 1980 a další vydání
John Summerson, The Architecture of the Eighteenth Century, Thames and Hudson 1969, 1986 a další vydání
Peter Murray, The Architecture of the Italian Renaissance, Thames and Hudson 1963, 1969, 1986 či další vydání


Kenneth Frampton, Moderní architektura. Kritické dějiny, Academia 2004
Peter Gössel a G. Leuthäuserová, Architektura 20. století, Slovart 2006
Josef Pechar a Petr Urlich, Programy české architektury, Odeon 1981
Reyner Banham, Theory and design in the first machine age, Architectural press (1980), či jakékoli jiné vydání
Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu, Victoria Publishing 1995

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK