PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vědecká a cestopisná žurnalistika - YBK037
Anglický název: Science and Travel Journalism
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/26 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Michal Josephy, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michal Josephy, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: BLACKMAMBA (10.12.2013)
Cílem kurzu je teoretické i praktické osvojení publicistických žánrů, které mohou zprostředkovat vědecké, resp. antropologické poznatky širší veřejnosti. Studenti si v jeho průběhu vyzkouší základy redakční práce, seznámí se blíže s mediálním prostředím a naučí se v něm efektivněji komunikovat slovem i obrazem.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michal Josephy, Ph.D. (19.09.2014)

Syllabus:

blog kurzu: http://popsci.blog.cz

1. blok:


1) Psaní není "žádná věda" aneb úvod do vědecké a cestopisné žurnalistiky. (Tradice a budoucnost oboru/ hlavní představitelé / přehled a charakteristika základních žánrů.)
2) Síla příběhu aneb "We think in terms of stories". (Identifikace příběhu a narativní techniky.)
3) Etnografie a cestopis aneb antropolog v terénu. (Sociální a kulturní antropologie a její techniky uplatnitelné v rámci cestopisné žurnalistiky.)
4) Pop & science aneb popularizace vědy v médiích. (Věda vs. média / rešerše /vědecké novinky / fact checking .)
5) Svět v obraze aneb jak komunikovat prostřednictvím fotografie. (Kazuistika ze spolupráce s UNICEFem Mosambik / fotografie a emoce/ reportáž / street-photography / fotoesej.)


 2. blok:


1) Antropologie v praxi (Úvod do praktické části a diskuse nad možnostmi uplatnění aplikované antropologie, resp. vědecké a cestopisné žurnalistiky v rámci kariéry /zaměstnání).
2) Tvůrčí dílna (Práce ve fokálních skupinách zaměřených na představení témat a konkrétního zpracování draftů zadaných na konci prvního bloku).
3) Ukaž se (Prezentace vybraných draftů, identifikace jejich silných i slabých částí a doporučení směrovaná k jejich finalizaci).
4) Host do domu (Guest lecturer z praxe, šéfredaktor či šéf editor populárně vědeckého časopisu typu National Geographic, případně renomovanější cestopisný reportér apod.).
5) Kulatý stůl (Závěrečná interaktivní diskuse či otázky směrované k hostovi či celému kurzu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK