PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Od krajiny k abstrakci - YBK019
Anglický název: From Landscape to Abstraction
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (21.04.2010)
Jak a proč se v moderní době proměňuje obraz přírody v abstrakci? Moderní vnímání přírody, které využívá nových esteticko-filosofických pojmů, se v Evropě rodí v polovině 18. století (na rozdíl od mnohem bohatší a starší tradice "estetického" uchopování přírody v Číně, Japonsku atd.). Tato nová vize přírody souvisí s proměnami v oblasti teorie poznání a vnímání i se společenskými, technickými a hospodářskými proměnami (urbanizace, průmyslová revoluce, rozvoj přírodovědy, osvícenský koncept veřejnosti, význam pojmu přirozenost či příroda atd.). Příroda začíná být chápána jako "jiné", které je od subjektu odděleno distancí, jež ale zároveň umožňuje kontemplaci. Toto "jiné" je otevřené imaginaci, symbolické interpretaci, dotváření a dourčování ze strany diváka. Obraz přírody (krajina) se už v romantice stává jakýmsi prázdným či temným místem, které divák zaplňuje významy. Cestu k autonomnímu obrazu za pomoci abstrahování krajiny podstoupili třeba Turner, Kandinskij, Mondrian a mnozí další.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Hájek, Ph.D. (09.02.2011)

Témata:
1. Prázdno a neviditelné v romantické krajinomalbě
2. "Nevinné oko" kontra naučené vidění
3. Obrazy vzhůru nohama
4. od krajiny k vesmírnému řádu
5. imaginace skvrny
6. arabeska a hieroglyfická krajina
7. pohled do slunce a do mlhy
8. geometrie, struktura, beztvarost
9. krajina v hlavě

Požadavky k atestaci:
1. výtvarný produkt (malba, asambláž, instalace, akce, cokoli) v rámci společného workshopu
2. referát o jednom autorovi, který podnikl cestu od krajiny k abstrakci (možní autoři: Z. Sýkora, R. Piesen, P. Mondrian, V. Kandinskij, atd.)

Literatura:
Karel Stibral: Proč je příroda krásná?
Václav Cílek: Krajiny vnitřní a vnější
Simon Schama: Krajina a paměť
Ladislav Kesner: Hory a řeky bez konce
Jaroslav Novotný (ed.): Člověk mezi rozprostraněností a krajinou

John Golding: Cesty k abstraktnímu umění

W. Worringer: Abstrakce a vcítění

Nelson Goodman: Jazyky umění

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK