PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teorie fotografie - YBK018
Anglický název: The Theory of Photography
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (17.02.2013)
Fotografie je příkladem moderního technického obrazového média, které prodělalo řadu proměn nejen po stránce technologické, ale i po stránce epistemologické či diskursivní. Fotografie není pouhá technologie, ale je to především určitý koncept vnímání, poznání a zobrazování. Diskuse kolem fotografie se vedly především o otázce pravdivosti, realističnosti, demokratičnosti, autenticity apod. nebo naopak o problémech konvenčnosti, manipulativnosti, pasivity atd. Řada filosofů, teoretiků kultury, umělců či kritiků uvažovala o společenské roli fotografie, o její úloze v rámci proměny dějinné epistémé (tj. určité generální koncepce světa), o jejích kladech či záporech, o její moci, o jejím vztahu s divákem atd. Tyto teoretické diskuse budeme nějakým způsobem shrnovat a konfrontovat v rámci sledování jakýchsi charakteristických pojmů, popř. stereotypů, s nimiž se odborná i laická veřejnost k fotografii vztahuje.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (17.02.2013)

Témata přednášek:

1. "tužka přírody", pravdivost, vera icon,
2. "Naturselbstdruck", fotogram, dekalk, skvrna, imaginace
3. "přirozené vidění", piktorialismus, "nevinné oko", subjekt
4. chronofotografie, pohyb, čas, momentka
5. barva kontra nebarva, valér, tón, redukce
6. analogický kontra digitální obraz ?,
7. vědecká fotografie, rentgen, radar, válka,
8. punctum kontra studium, reálno?, "rána sekyrou" (Ejzenštejn, detail),
9. aparát, kontrola, moc, manipulace
10. inscenace kontra dokument?, umělecká fotografie?,
11. spiritistická fotografie, esoterický závoj, plazma, gnóm,
12. stereofotografie, 3D, iluze, fotorama, hologram,
13. "nové vidění", Bauhaus, povrch, detail, textura,
14. cenzura, editace, montáž, klonování,

Doporučená literatura:
Vilém Flusser: Za filosofii fotografie
Roland Barthes: Světlá komora
Karel Císař (ed.): Co je to fotografie?
Miroslav Petříček: Myšlení obrazem
Walter Benjamin: Dílo a jeho zdroj
Paul Virilio: Válka a film
Susan Sontagová: O fotografii
Umberto Eco: O zrcadlech a jiné eseje
Jonathan Crary: Techniques of the Observer

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (17.02.2013)

1. Cyklus vlastních fotografií ?ilustrující" některý z probíraných okruhů, pojmů + stručný textový komentář
2. Referát jednoho titulu z doporučené literatury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK