PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nekonečná romantika - YBK017
Anglický název: Infinite Romanticism
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (25.01.2010)
V dnešní populární kultuře a životním stylu má řada produktů přídomek "romantický" (filmy, hotely, móda, literatura atd.). Některé jiné produkty, které tento přídomek nemají, si také pohrávají s citacemi a více či méně smysluplnými variacemi romantické ikonografie, "mytologie" či epistémé (horory, detektivky, cestopisy atd.). Romantika v pravém slova smyslu zahrnuje určité kulturní projevy z doby kolem roku 1800. Tehdy dochází k zásadním proměnám v oblastech vědy, myšlení, umění, společnosti, politiky, ekonomiky atd. Řada z těchto "raně moderních" proměn poznamenala i následující dvě století, naši současnost nevyjímaje. Kurz se bude zabývat otázkou skutečných romantických ozvěn i otázkou klišovitého a velmi nepřesného pojímání romantiky v současné masové a populární kultuře. Proč je dnes romantické šampaňské a jahody a nikoli pohřeb či vražda? Je populární kultura v základech romantická?
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (17.02.2013)

Témata přednášek:
1. Změna, revoluce, evoluce, rychlost, pohyb, inovace?
2. Génius, šílenec, zločinec, dítě, divoch
3. Nacionalismus, mýtus?
4. tradice, historismus, melancholie, skepse, ironie
5. monstrum, horor?
6. kult přátelství, sentiment,
7. láska, slzy, sebevražda
8. smrt, destrukce, nemoc
9. hieroglyf, symbol, imaginace
10. cesta, poutník, turistika
11. aktivní divák, prázdno, temnota, mlha, neviditelné
12. modrý květ, absolutno, touha

Doporučená literatura:
Martin Procházka, Zdeněk Hrbata: Romantismus a romantismy
Břetislav Horyna: Dějiny rané romantiky
Ludvík Kundera: Noc a sen a modro
Maarten Doorman: Romantický řád
Gerhard Schulz: Romantika: Dějiny a pojem
Vladimír Macura: Znamení zrodu
Zdeněk Hrbata: Romantismus a Čechy

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (17.02.2013)

1. interpretace produktu současné populární kultury za pomoci komparace s romantickou tradicí či diskurzem (lze rozebírat film, reklamu, počítačovou hru atd.)
2. referát o jednom titulu z doporučené literatury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK