PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Umění a vizuální kultura - YBK0016LI
Anglický název: Art and Visual Culture
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBK0016LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (25.01.2010)
Současnost je někdy označována za období hypertrofie či nadvlády obrazů. Lze v rámci obrazových médií vymezit segment umění? A pokud ano, jaký vztah je mezi "uměleckými obrazy" a ostatní obrazovou produkcí? Tyto otázky si kladou relativně nové výzkumné obory, jako jsou vizuální studia, věda o obraze, vizuální sémiotika apod. Co zajišťuje status umění: instituce, arbitr, společenské přijetí či nějaké esenciální kvality uměleckých obrazů? Je koncept umění mýtem? Má smysl zabývat se uměním? Při reflektování těchto otázek se budeme věnovat historickým proměnám konceptu obrazu a umění i současným teoretickým debatám.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (17.02.2013)

Témata přednášek:
1) diference, binární opozice,
2) ?vnitřní kresba", idea, ideologie, invence, neviditelné umění, hieroglyf, Leerestellen,
3) diskurz, epistémé,
4) autonomie, nezainteresovanost, sebereferenčnost, absorpce kontra teatrálnost,
5) vidění, subjekt, fenomén,
6) obraz, metafora, paměť,
7) kultura, médium, komunikace
8) funkce kontra instituce, arbitr, kontrasignování, rám,
9) struktura, tvar, figura,
10) hra, ostenze, performativ, jazyková hra
11) interakce, divák, interface, aktivní kontra pasivní vnímání
12) aura konta reprodukce, esence,
13) konec (dějin) umění (?)
14) fetiš, idol, totem,
15) mýtus, topoi, trop,

Doporučená literatura:
Walter Benjamin: Dílo a jeho zdroj
Siegfried Kracauer: Ornament masy
Josef Čapek: Nejskromnější umění
Georg Simmel: Peníze v moderní kultuře
Rosalind Krauss: The Originality of the Avant garde
Linda Nochlin: The Politics of Vision
Umberto Eco: Skeptikové a těšitelé
Roland Barthes: Mytologie
Michel Foucault: Toto nieje fajka
Nelson Goodman: Jazyky umění
Hans Belting: Konec dějin umění
W.J.T. Mitchell: Iconology
Tomáš Pospiszyl (ed.): Před obrazem
Theodor Adorno: Schéma masové kultury
Jan Mukařovský: Studie I, II
Roman Ingarden: O poznávání literárního díla
Miroslav Petříček: Myšlení obrazem
Marta Filipová (ed.): Možnosti vizuálních studií
Jean Baudrillard: O svádění

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (17.02.2013)

1. referát jednoho titulu z doporučené literatury
2. reflexe uměleckého provozu (konkrétní kritiky, dokumentu o umělci, knihy o umění, atd.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK