PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Novořečtina I. - YBJ5011LI
Anglický název: Modern Greek I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBJ5011LI
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Spyridon Triantafyllakis, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Spyridon Triantafyllakis, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Spyridon Triantafyllakis, Ph.D. (07.02.2019)
Letní semestr jazykového kurzu novořečtiny I. je určen pro začátečníky a navazuje na zimní semestr 2018/2019, proto výuka pokračuje od lekce 6 až do lekce 11. Kurz je zaměřen na základní gramatické jevy, slovíčka a aktivní komunikaci. Kurz novořečtiny bude probíhat na základě učebnice K. Arvanitakise Epikinoniste Ellinika, která je dostupná v SISu. V seminářích bude procvičován pravopis, četba jednoduchých textů a aktivní písemný jazykový projev.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Spyridon Triantafyllakis, Ph.D. (07.02.2019)

Lekce 6-11.  Zvuková stavba novořečtiny, cvičení výslovnosti, člen, sloveso "být", pravidelná substantiva, číslovky, zájmena osobní a ukazovací, čas, důležitá slovesa,,,

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK