PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Jazykový konzultační seminář - tandem II. - YBJ406
Anglický název: Language Consultation Seminar - Tandem II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová
Mgr. Lily Císařovská
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová (18.01.2019)
Tento autonomní jazykový kurz je určen pro studenty, kteří na fakultě studují nějaký cizí jazyk (včetně češtiny jako cizího jazyka). Principem je práce ve dvojici, kdy si rodilí mluvčí dvou různých jazyků navzájem pomáhají zlepšit jazykovou kompetenci v cílovém jazyce a seznámit se s cílovou kulturou a komunitou. Každá dvojice je zodpovědná za stanovení vlastních cílů, výběr metod učení. Obě strany by měly z tandemu profitovat rovnocenně.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová (28.02.2019)

The tandem teams should ideally meet once or twice a week and work on the target languages using the material and methods they agree on at the start. It is recommende not to mix languages but not necessary. Learning and teacing methods will be discussed in more detail at the introductory meeting.

Six meetings should be reported in moodle. Three entries in the FB group are expected to inspire the other teams.

Final reflextion should be handed in at the end.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová (18.01.2019)

Sylabus si určí každá dvojice samostatně a může jej konzultovat s garantem kurzu.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová (28.02.2019)

50 hours of independent work – includes contact time in the tandem sessions as well as independent studying and preparation time for teaching.

Required work:

1. Intro session (60 mins) to set goals, discuss learning strategies, learning/teaching methods etc.

2. Regular meetings with the partner, independent work. Six reports in moodle.

3. Reflection sheet to be handed in.

4. Final session (60 mins) to discuss the learning/teaching path and present the tandem work in the group.

5. At least three entries in the FB discussion group.

6. Optional meetings with the course supervisor

 

 

 

Očekává se cca 50 hodin samostatné práce, zahrnující jak kontaktní hodiny strávené interakcí v tandemu, tak samostatné studium a přípravu na schůzky (výuku  mateřského i studium cílového jazyka).

Požadavky na atestaci:

1. Povinná účast na první společné schůzce všech zapsaných, termín bude upřesněn, určené k diskusi o cílech, učebních strategiích, výukových metodách a autonomním učení. 

2. Pravidelné setkávání v tandemu a samostatná práce. Osm záznamů o proběhlých schůzkách do moodlu (čtyři v první části semestru a čtyři v druhé. 

3. Odevzdání písemné sebereflexe.

4. Povinná účast na závěrečné schůzce tandemových týmů - prezentace a reflexe činnosti. 

5. Minimálně tři příspěvky v diskuzních skupině na FB. 

6. Nepovinné konzultace s garantem kurzu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová (18.01.2019)

Only students who are enrolled in language courses at the faculty can register to the tandem. 

No specific level of language competence is required.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK