PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Problematika překladu - angličtina - YBJ2007ZI
Anglický název: ENG - Questions of Translation
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Karel Palek, prom. fil.
Vyučující: Karel Palek, prom. fil.
Anotace -
Poslední úprava: Karel Palek, prom. fil. (09.10.2018)
Úvod do obecné problematiky překladu jakožto konfrontace dvou rozdílných jazykových systémů. Pracuje se s anglickým textem z oblasti společenskovědní esejistiky. V semináři jde v první řadě o to, sledovat na základě analýzy cizojazyčného textu strukturní odlišnosti od češtiny, a to především v rovině syntaktické (stavba věty, aktuální členění větné). Důraz se klade na typologii problémů a metodu jejich řešení. Z praktického hlediska by tento kurs měl pomoci osvojit si základy překladatelského řemesla, a posloužit tak jako průprava k samostatné práci na skeletovém překladu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Karel Palek, prom. fil. (10.02.2014)

Atestace: započteno, za docházku (toleruje se pouze jedna neomluvená absence), aktivitu na semináři a průběžnou písemnou přípravu. Předpokládá se samostatné studium zadaných učebních materiálů. Na konci semestru bude uložen zvláštní textový úryvek jako zápočtový překlad.

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Karel Palek, prom. fil. (09.10.2018)

Podmínkou pro přijetí do kursu je účast na zahajovací hodině (pozdějším žádostem se vyhovuje jen ve výjimečných případech) a absolvování vstupního testu.

Vstupní test (krátký úryvek z anglického textu, zadaný k domácímu překladu) slouží k ověření znalosti základní gramatiky a vyjadřovacích schopností uchazeče.

Každý uchazeč musí mít k dispozici anglicko-český slovník velkého formátu (Hais-Hodek, případně Fronek), nebo si jej opatřit do 14 dnů od zahájení kursu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK