PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Čítárna II. - YBJ150
Anglický název: Readings II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Karel Palek, prom. fil.
Vyučující: Karel Palek, prom. fil.
Anotace -
Poslední úprava: Karel Palek, prom. fil. (06.02.2019)
Kurs je věnován analytické, komentované četbě vybraných textů z české esejistiky 20. století. Pozornost se zaměřuje na jazykovou výstavbu textu, se zvláštním důrazem na slovosled a větný rytmus. Rytmická struktura textu vynikne teprve při hlasité četbě, kdy se jazykový projev stává předmětem smyslového vnímání. Estetická stránka textu je dána jeho jazykovou výstavbou. Základním tvárným prostředkem rytmickým je slovosled, který též určuje intonační (zvukovou) linii větnou - což se všechno v grafické podobě textu zajímavě promítá do interpunkce (kromě čárek tu hrají význačnou roli středníky, pomlčky a dvojtečky). Tyto rozmanité strukturní momenty budeme při četbě textu evidovat, registrovat a podle potřeby pak systematicky analyzovat.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Karel Palek, prom. fil. (14.09.2018)


Atestace: zápočet, který se uděluje za docházku (min. 75%) a průběžné rešerše podle zadání.

Předpokládá se též samostatné studium zadaných učebních materiálů.

Sylabus
Poslední úprava: Karel Palek, prom. fil. (06.02.2019)

 Klíčové pojmy - uzlová témata

 

čtení --- text --- jazyková výstavba --- styl --- esej

 autorský subjekt --- recipient (čtenář)

 

Výběr autorů:

F.X.Šalda, Karel Čapek, Pavel Eisner, Ferdinand Peroutka, Jindřich Chalupecký, Václav Černý ad.


 

 

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Karel Palek, prom. fil. (06.02.2019)

 Podmínkou pro přijetí do kursu je absolvování kursu Čítárna v zimním semestru.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK