PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Francouzština pro začátečníky II. - YBJ094
Anglický název: French for Beginners II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Prerekvizity : YBJ087
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (13.11.2017)
Tento kurz francouzštiny je druhým semestrem dvouletého cyklu. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Učebním textem, z něhož vycházíme, je Latitudes 1, Paris, Didier, 2011, používáme také Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (13.11.2017)

Dva až tři malé písemné testy během semestru.

Závěrečný písemný, ústní a poslechový test na konci semestru.

Maximálně 2 absence.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK