PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
AJ - Intermediate - YBJ030
Anglický název: ENG - Intermediate
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 50 (50)
letní:neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Irma Hvorecká, Ph.D.
Vyučující: Irma Hvorecká, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Irma Hvorecká, Ph.D. (07.09.2016)
Kurs pro středně pokročilé/pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování, rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK