PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z jazykové kultury: Čítárna I. - YBJ029
Anglický název: Language Culture
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Karel Palek, prom. fil.
Vyučující: Karel Palek, prom. fil.
Anotace -
Poslední úprava: Karel Palek, prom. fil. (06.02.2019)
Kombinovaný kurs (přednáška/seminář), který má posluchače připravit na souvislou četbu esejistických textů v kursu Čítárna II (viz příslušnou stránku předmětu).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Karel Palek, prom. fil. (19.09.2018)


Atestace: zápočet, který se uděluje za docházku (min. 75%) a průběžné rešerše podle zadání.

Předpokládá se též samostatné studium zadaných učebních materiálů.

Sylabus
Poslední úprava: Karel Palek, prom. fil. (06.02.2019)

 

Dosavadní kurs KJK dostává od nynějška novou, specializovanou náplň a nové poslání: bude sloužit jako průprava pro následnou četbu textů z české esejistiky 20. století v kursu Čítárna II.

V implicitní návaznosti na předchozí zkoumání stylové diferenciace řeči a konceptu jazykového vývoje se nyní zaměříme na vzájemně provázaná témata, klíčová pro pochopení jazykové výstavby textu a jeho estetické stránky, a to zejména

na slovosled (které faktory určují/ovlivňují pořádek slov v české větě?),

větný rytmus a intonaci (jež náležitě vyniknou teprve při hlasité četbě, kdy se jazykový projev stává předmětem smyslového vnímání),

aktuální členění větné (jímž se výpověď začleňuje do kontextu dané promluvy).

Pozornost věnujeme i některým doprovodným tématům, jako je žánrová charakteristika eseje a syntaktická funkce interpunkčních znamének.

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK