PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
AJ - Pre-Proficiency - YBJ0073ZI
Anglický název: ENG - Pre-Proficiency
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Lily Císařovská
Vyučující: Mgr. Lily Císařovská
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (05.09.2018)
Kurs pro pokročilé studenty se zaměřuje zejména na problémové oblasti a rozšiřování slovní zásoby. Dosavadní víceméně intuitivní orientaci v angličtině poskytuje poučenou jazykovou reflexi, a tím prohlubuje schopnost vyjadřovat se i rozumět s větší přesností. Kurs se cyklicky vrací k jednotlivým oblastem gramatiky a lexika s cílem co nejvíce angličtinu "vyčistit" od notoricky se opakujících chybných návyků. Dynamická interaktivní výuka při hodinách je doplňována systematickou domácí přípravou. Kurz pokrývá všechny základní jazykové dovednosti: mluvení, poslech, čtení i psaní. Při jednom dvouhodinovém semináři týdně je naprosto nezbytné počítat s poměrně náročnou domácí přípravou.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (05.09.2018)

 

 

 

Dynamická interaktivní metoda vede účastníky kursu k aktivnímu zapojení do práce při hodinách, jejichž účinnost závisí také na soustavné a samostatné přípravě z hodiny na hodinu. Osou kurzu bude učebnice 

Liz and John Soars,New Headway Advanced (Student's Book a Workbook), Oxford University Press, 2014.

Každý student bude potřebovat svou vlastní vytištěnou kopii probírané lekce, a to jak ze Student's Book, tak z Workbook, a k tomu kopii gramatické sekce a přepisu nahrávek k příslušné lekci. Texty je třeba si nosit na hodiny. Potřebné materiály budou dostupné na této stránce a podle aktuální potřeby sem budou průběžně vkládány i další materiály.

Učebnice (SB) i pracovní sešit (WB) je k dostání v lepších knihkupectvích, v antikvariátech nebo v internetových obchodech (např. Martinus.cz). Učebnici postupně probereme celou, proto se vyplatí pořídit si originál, který je ucelený, obrazové přílohy jsou v něm barevné a všechny další doprovodné sekce a odkazy přehledně uspořádány a stále dostupné. 

Vzhledem k cyklickému charakteru výuky, kdy se k jednotlivým tématům a jevům vracíme z mnoha různých perspektiv, je tento kurs otevřen i novým posluchačům na odpovídajícím stupni pokročilosti, kteří se mohou v tomto prostředí velmi snadno zapojit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (05.09.2018)

 

Kurs probíhá jen jednou týdně, proto je nutná pravidelná, soustavná a průběžná příprava po celý semestr i samostatné doplňování případných mezer (s možností individuálních konzultací). Výuka se snaží využívat cílené dynamicky interaktivní metody, které prakticky upevňují znalosti, často pouze pasivní.

K získání zápočtu je třeba aktivní účast na hodinách, úspěšné splnění zápočtového testu a písemné práce, z nichž jedna bude esej na zadané téma. Zápočtový test bude mít část obecnou i speciální (tj. část, která bude vycházet z probírané látky). Písemné domácí úkoly jsou součástí celkového hodnocení, stejně jako esej a práce během semestru.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (01.10.2018)

 

Výuka vychází z osnovy kursu Liz and John Soars, New Headway Advanced (viz výše Metody výuky), nicméně reaguje na konkrétní problémy, které se během kurzu vynoří. Zaměřuje se především na soustavné rozvíjení slovní zásoby a upevňování správných návyků. Praktická angličtina je systematicky rozšiřována na základě témat každodenního života. V zimním semestru bude součásti kurzu i úvod do základů psaní akademických textů v angličtině (summary, paragraphing, editing, sentence structure etc.).

Orientační rozpis výuky v zimním semestru:

1.- 7. týden:  Unit 9

8.-13. týden: Unit 10

14. týden:     Zápočtový test

Tento rámcový učební plán se může změnit, ukáže-li se, že na zvládnutí některých jevů bude zapotřebí více nebo méně času, než bylo počítáno.

 

Doporučená doplňující literatura:

Tryml, S.; Gottheinerová, T., Moderní učebnice angličtiny, 13. upravené vydání. Praha:  Svoboda, 2010. K samostudiu však je možné využít kterékoli vydání. Kniha obsahuje velmi prakticky zpracovanou základní gramatiku, kterou lze snadno konsolidovat pomocí četných cvičení. Užitečné jsou i dodatky, které skýtají přehled nejčastějších frázových sloves i užívání předložek.

Swan, M., Practical English Usage, Oxford: University Press, 2005.  Tato přehledná a uživatelsky vstřícná referenční příručka systematicky objasňuje nejčastější prohřešky v angličtině, o nichž mnozí nerodilí mluvčí nemají potuchy. Ke studiu je vhodné kterékoli vydání.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK