PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Sociolingvistika - YBJ006
Anglický název: Sociolinguistics
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková
Vyučující: Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (22.06.2010)
Kurs seznámí studenty se základními pojmy sociolingvistiky, která studuje jazyk jako integrální součást lidské společnosti. Sociolingvistika zkoumá, jak mohou různé sociologické faktory (věk, vzdělání, pohlaví, původ) ovlivnit jazyk jednotlivce. Rozlišuje teritoriální, sociální a situační variety jazyka, normy mluveného a psaného jazyka, zabývá se jazykovou kulturou, jazykovým plánováním, bilingvismem, jazyky menšin atd. Kurs se bude také zabývat metodami výzkumu, jež sociolingvistika používá.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (22.06.2010)

Forma atestace: esej a závěrečný test ze sociolingvistického pojmosloví

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková (12.10.2008)

Tematické okruhy:
1) Sociolingvistika: problémy, postoje, přístupy
2) Teritoriální varianty
3) Sociální varianty: argot, slang, žargon
4) Situační varianty
5) Jazyk a moc, jazyk a gender
6) Mluvený a psaný jazyk
7) Interakční sociolingvistika
8) Jazykové plánování, ohrožené jazyky
9) Kontakt jazyků, jazyková změna
10) Jazyk a věk: dětská řeč
11) Metody výzkumu, sociolingvistická proměnná
12) Shrnutí a rekapitulace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK