PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
AJ - Upper-Intermediate I. - YBJ0041ZI
Anglický název: ENG - Upper-Intermediate I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBJ0041ZI
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Lily Císařovská
Vyučující: Mgr. Lily Císařovská
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (05.09.2018)
Kurs pro mírně až středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování a rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny tak, aby bylo možné pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat stylistické jemnosti. (Poznámka: Číslice v názvu kurzu slouží pouze k jeho identifikaci a nevztahuje se k úrovni kurzu. Neplatí tedy, že by na kurz označený UI 1 navazoval kurz UI 2 atd. )
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (12.02.2019)

Dynamická interaktivní metoda výuky předpokládá aktivní zapojení studentů při hodinách i soustavnou a samostatnou přípravu na hodiny v průběhu celého semestru. Výuka bude vycházet z osvědčené učebnice Capel, Annette; Shar, Wendy: Objective First Certificate (Student's book a Workbook), Cambridge University Press. V letním semestru bychom měli probrat lekce 15 - 17.

Učebnice vyšla v několika vydáních a je sehnatelná v antikvariátech nebo v on-linových knihkupectvích (např. Martinus). Originál učebnice je pro studium mnohem výhodnější než tištěné kopie (je úplný, barevné obrázky lze při výuce lépe využívat, lze se snadno vracet k lekcím, listovat v referenčních částech knihy apod.).  Vzhledem k tomu, že učebnici vždy probíráme několik semestrů, dokud ji celou nedokončíme, se vyplatí si ji pořídit.

I když budou probírané lekce dostupné na webu, rozhodně je mnohem účinnější si stránky vytisknout a nosit s sebou na hodiny. Tablety a podobné náhražky, nebo dokonce miniatury na mobilech (sic!),  mají pro studium jazyka nesrovnatelně nižší účinnost (o 70% !, tj. víc se nadřete a méně naučíte...) než tištěné texty.

Dynamická metoda při hodinách rozvíjí především intuitivní složku jazyka, již je třeba posilovat a doplňovat o systematické a cílené samostudium. K tomu slouží nejen příprava ve formě domácích cvičení, ale i samostatné doplňování látky. Jako spolehlivý zdroj k samostudiu doporučuji Tryml, S., Gottheinerová, T.: Moderní učebnice angličtiny. Praha, Svoboda. Kniha existuje v mnoha vydáních a všechna jsou užitečná, zejména pokud se připravujete na soubornou zkoušku OJAK. Užitečná je také referenční příručka Swan, Michael: Practical English Usage. Oxford.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (12.02.2019)

 

Kurs vychází z osnovy učebnice Cape, A.; Sharp, W.: Objective First Certificate (SB a WB), nicméně reaguje na aktuální potřeby studentů. Učební látka těchto lekcí bude průběžně doplňována o cvičení zaměřená na problémové oblasti, které se v průběhu výuky vynoří. Proto je nutné sledovat soubory nahrané na této stránce.

Na hodiny je bezpodmínečně nutné si texty nosit s sebou. 

 

Orientační přehled probírané látky (může se měnit podle nastalé situace):

1. - 4. týden: Unit 15

5. - 8. týden: Unit 16

9. - 12. týden: Unit 17

13. týden: Revision

14. týden: Zápočtový test

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (15.09.2016)

 

Střední stupeň pokročilosti v angličtině a schopnost pracovat samostatně průběhu semestru. Předpokládá se základní orientace v anglické gramatice i aktivně osvojená základní slovní zásoba. Při minimu dvou hodin týdně je nezbytná také schopnost pracovat soustavně a samostatně si doplňovat chybějící znalosti. Podstatnou součástí kurzu je domácí příprava, proto je třeba počítat s časem potřebným na domácí studium.

Vzhledem k cyklickému charakteru výuky, kdy se k jednotlivým tématům a jevům vracíme a probráme je z mnoha různých perspektiv, je tento kurs otevřen i novým posluchačům, kteří se mohou v tomto prostředí velmi snadno zapojit. Nezbytnou podmínkou je mít svou vytištěnou kopii probíraného materiálu (SB i WB) a nosit si ji na hodiny.

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK