PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
AJ - Advanced I. - YBJ0011ZI
Anglický název: ENG - Advanced I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBJ0011ZI
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Lily Císařovská
Vyučující: Mgr. Lily Císařovská
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (17.02.2017)
Kurs pro středně pokročilé studenty zaměřený na všestranné rozvíjení jazykové kompetence, zejména na rozšiřování slovní zásoby a upevnění správných gramatických a komunikačních návyků. Jedním z cílů je také postupné odbourávání často se opakujících problémů a prohloubení přesnosti vyjadřování i porozumění. Kurs vyžaduje soustavnou práci v průběhu semestru, samostatnou a pravidelnou přípravu na hodiny i aktivní zapojení při hodinách na základě předběžné přípravy. Kurs je koncipován cyklicky, aby se vždy na začátku semestru mohli připojit i noví studenti.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (05.09.2018)

 

Dynamická interaktivní metoda vede účastníky kursu k aktivnímu zapojení do práce při hodinách. Úspěšnost výuky podstatnou měrou závisí na soustavné a samostatné přípravě z hodiny na hodinu. Osou kursu je učebnice

Jones, Leo: New Cambridge Advanced English (Student's Book).  Cambridge University Press. 

Tento výchozí základní materiál bude podle potřeby průběžně rozšiřován o cvičení a další podklady, zaměřené na konkrétní problémové okruhy. Každý student bude potřebovat svou vlastní vytištěnou kopii probíraných textů pro práci v hodinách i doma, kterou si může snadno opatřit ze souborů nahraných  ke studijním účelům na této stránce. Během semestru bychom měli zvládnout tři lekce. Učebnici neměníme, dokud není probrána celá, tj. učivo jedné učebnice je rozloženo na několik semestrů. Vzhledem k cyklickému pojetí výuky není nutné začínat v učebnici od začátku a noví studenti se mohou kdykoli do kursu zapojit.

Pozn. Učebnice vyšla v mnoha vydáních, která jsou k sehnání v antikvariátech nebo v on-linových knihkupectvích (např. Martinus). Originál učebnice je pro studium mnohem výhodnější než kopie (obrazový materiál je barevný, text ucelený, lze se vracet a odkazovat na probrané lekce i cvičení apod.). Podle výsledků relevantních výzkumů se ukazuje, že studium z papírové kopie je o 70% účinnější než klikání na obrazovce, a proto je důležité mít svou vytištěnou kopii, do níž je možné psát i čmárat. V celkovém součtu je ze všeho nejvýhodnější si opatřit originál učebnice, než to všelijak lovit na tabletech, či dokonce luštit text na miniaturní obrazovce mobilu.

Dynamická metoda v hodinách rozvíjí především intuitivní složku jazyka, kterou velice doporučujeme konsolidovat systematickým a cíleným samostudiem mimo výuku. K tomuto cíli budou směřovat úkoly pro domácí přípravu z hodiny na hodinu. S ohledem na zkoušku OJAK (a nejen na ni) je žádoucí naučit se pracovat i s dalšími materiály, neboť intuice na práci s odbornějšími či náročnějšími texty nestačí. Upevňování správných návyků a prohloubování porozumění jemnějším nuancím různých lexikálních i gramatických struktur v systémovém podloží jazyka je mnohem snazší při systematické práci. V té nám mohou pomoci osvědčené příručky, např.  Swan, M.: Practical English Usage. Oxford University Press, 2005, která upozorňuje na nejčastější problémy s angličtinou, nebo učebnice uzpůsobené k samostudiu, např. Tryml, S.; Gottheinerová, T., Moderní učebnice angličtiny, Praha, 2010, která vyšla v mnoha různých vydáních a všechna jsou dobrá.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (08.02.2019)

 

Kurs vychází z osnovy učebnice Jones, Leo: New Cambridge Advanced English (viz Metody výuky) a zároveň reaguje na aktuální potřeby posluchačů. V letním semestru probereme Unit 13 až 15. Učební látka těchto lekcí bude doplňována o cvičení zaměřená na problémové oblasti, které se v průběhu výuky objeví.

Orientační rozpis učiva: (tento plán se může měnit podle nastalé situace)

1. - 4. týden     Unit 13   

5. - 8. týden     Unit 14

9. -12. týden    Unit 15

13. týden         Opakování

14. týden         Zápočtový test

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (05.09.2018)

 

Kurs předpokládá základní orientaci v anglické gramatice a aktivně osvojenou základní slovní zásobu. Při minimu dvou hodin týdně je nezbytná především schopnost pracovat soustavně, samostatně si doplňovat chybějící znalosti a nečekat, až k tomu budeme donuceni okolnostmi či nouzí.

Vzhledem k cyklickému charakteru výuky, kdy se k jednotlivým tématům a jevům vracíme a probíráme je znovu z jiných perspektiv, je tento kurs otevřen všem studentům, kteří jsou odhodláni na své angličtině zapracovat.

Nezbytná podmínka je nosit s sebou na hodiny vlastní vytištěnou kopii pracovních textů.

 

Kurs bude hodnocen podle práce během semestru a na základě zápočtového testu. K úspěšnému splnění požadavků je kromě pravidelné docházky a systematické přípravy třeba napsat i několik menších písemných úkolů, které budou zadávány v průběhu semestru.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK