PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Česká protireformace II. - YBHZN12LI
Anglický název: The Czech Counter-Reformation II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Prerekvizity : YBHZN11ZI
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (20.04.2010)
Přednáška podává základní informace o vývoji české religiozity v evropském kontextu v období raného novověku, zejména v 17. - 18. století, v souvislosti s procesy konfesionalizace a rekatolizace, později s nástupem osvícenství a josefinských náboženských reforem. Důraz je kladen nejen na církevní zbožnost, její vývoj a vztahy se státem a dalšími kolektivními reprezentacemi, ale především na zbožnost lidovou a pololidovou a možnosti jejich studia.
Metody výuky
Poslední úprava: BLACKMAMBA (20.04.2010)

Zápočet formou písemného testu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. (28.01.2014)

1. Náboženská emigrace 18. století

2. Pietismus

3. Karolinská protireformace

4. Nekatolictví v předtoleranční době

5. Nástup osvícenské zbožnosti

6. Josefinské reformy

7. Náboženská tolerance

8. Lidová zbožnost toleranční doby

9. Toleranční sektářství I.

10. Toleranční sektářství II.

11. Důsledky osvícenských náboženských reforem

12. Česká religiozita na počátku 19. století

 

POVINNÁ LITERATURA k LS:

  • U. Im Hof: Evropa a osvícenství (Praha 2001);
  • J. Mikulec: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích (Praha 2013);
  • Z. R. Nešpor: Náboženství na prahu nové doby (Ústí nad Labem 2006).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK