PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Česká protireformace I. - YBHZN11ZI
Anglický název: The Czech Counter-Reformation I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBHZN11ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. (06.09.2013)
Přednáška podává základní informace o vývoji české religiozity v evropském kontextu v období raného novověku, zejména v 17. - 18. století, v souvislosti s procesy konfesionalizace a rekatolizace, později s nástupem osvícenství a josefinských náboženských reforem. Důraz je kladen nejen na církevní zbožnost, její vývoj a vztahy se státem a dalšími kolektivními reprezentacemi, ale především na zbožnost lidovou a pololidovou a možnosti jejich studia.
Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. (06.09.2013)

 

Tématické okruhy:

 

1) Úvod do problematiky rekatolizace.2) Evropský kontext, konfesionalisace.3) Periodisace české rekatolizace.4) Předbělohorské počátky rekatolisace a celková charakteristika religiosity před Bílou horou.5) Pobělohorská rekatolisace šlechty a měst.6) Náboženská emigrace 17. století.7) Náboženský život emigrantů 17. století.8) Zpětný vliv emigrantů v Čechách.9) Rekatolizace venkova po třicetileté válce.10) Česká religiozita na konci 17. století.11) Barokní zbožnost.

 

Povinná literatura:

FRANCEK, J. (ed.), Rekatolizace v českých zemích, Pardubice: Historický klub, 1995.

NEŠPOR, Z. R., Nábožetví na prahu nové doby, Ústí nad Labem: Albis international, 2006.   

KALISTA, Z., České baroko, Praha: ELK, 1941.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK