PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny peněz - YBHRZ40LI
Anglický název: History of Money
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBHRZ40LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Roman Zaoral
Vyučující: PhDr. Roman Zaoral
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Roman Zaoral (30.01.2018)
Kurz seznamuje prostřednictvím numismatických artefaktů s peněžně hospodářským vývojem od antiky po současnost se zvláštním zřetelem k dějinám peněz v českých zemích. Analýza mincí, mincovních depotů a širších nálezových okolností má ozřejmit význam numismatiky pro studium fiskální politiky, měnových krizí, cen a mezd, úvěru a lichvy, dluhů a půjček, obchodu a bankovnictví. Kurz je vhodný pro zájemce o hospodářské a sociální dějiny a rovněž jako příprava k atestu z historie.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Roman Zaoral (30.01.2018)

 

1. Dějiny peněz jako součást hospodářských a sociálních dějin: přehled bádání, odborná

    literatura a katalogy

2. Funkce, vznik a počátky peněz, předmincovní formy platidel, kreditní a nouzová platidla

3. Základní platební systémy, mincovní a měnové jednotky

4. Organizace mincovnictví: mincovní a horní regál, mincovny, měnové reformy a řády

5. Výroba mince - postup a technika ražby

6. Ústní prezentace k vybraným problémům

7. Přehled vývoje peněžních prostředků: antické a keltské mincovnictví

8. Denárová a grošová měna. Peněžní údaje v písemných pramenech

9. Tolarová, konvenční, zlatková a korunová měna. Praktické určování mincí podle katalogů

10. Nálezy mincí jako historický pramen a metody jejich zkoumání

11. Studium cen a mezd, kurzovní relace, cenová revoluce

12. Úvěr a lichva, dálkový obchod, počátky bank a bankovnictví

13. Závěrečný esej

 

Povinná literatura:

SEJBAL, J. Základy peněžního vývoje. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1734-1.

LE GOFF, J. Peníze ve středověku. Historicko-antropologická studie. Praha: Mladá fronta 2010. ISBN 978-80-204-2406-8.

VOREL, P. Od pražského groše ke koruně české 1300-2000. Praha: Rybka, 2000. ISBN 80-86182-36-3. Vybrané kapitoly.

 

Doporučená literatura:

SPUFFORD, P. Money and its use in medieval Europe. Cambridge: Cambridge University Press 1988. ISBN 0-521-37590-8. Vybrané kapitoly.

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E. Krátký přehled českého mincovnictví a tabulky cen a mezd. Opava:  Numismatická společnost československá, sdružení členů při Slezském muzeu, 1964.

VENCOVSKÝ, F. et al. Dějiny bankovnictví v českých zemích. Praha: Bankovní institut, 1999. ISBN 80-7265-030-0. Vybrané kapitoly.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK