PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny rodiny v evropské společnosti II. - YBHMS12LI
Anglický název: The History of the European Family II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBHMS12LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Ferjenčíková (27.06.2011)
Kurs se zaměřuje na seznámení posluchačů se zakladními rysy tzv. tradiční rodiny, rodiny v předprůmyslové, stavovské společnosti, a demografickým režimem s ní spjatým. Nastiňuje obrysy demografického vývoje u nás a v Evropě, informuje o základních českých historických pramenech k této problematice. Ukazuje rozdílnosti mezi typem rodinného utváření v různých částech Evropy, představuje všeobecně rozšířenou a uznávanou typologii rodinných struktur. Mapuje jevy ovlivňující charakter rodiny a rodinných vazeb, a pokouší se postihnout postoje a pocity spojené s rodinným životem. Snaží se i zachytit složitý proces přechodu od tradiční rodiny k moderní rodině současné a proměny reprodukčního procesu.
Sylabus
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

Témata: I. Prameny

1) Prameny k demografickým studiím pro předstatistické období.

II. Rodina, rodinné struktury, typologie rodin a domácností

2) Tradiční rodina a společnost, teorie o úloze rodiny v preindu-

striální společnosti (Laslett).

3) Dva typy rodinného utváření v Evropě (Hajnal).

4) Česká rodina ve světle Hajnalovy typologie, spor o zádruhu, otázka

slovanské velkorodiny v Čechách.

III. Starý demografický režim

5) Demografické charakteristiky starého režimu, obraz populace

podle pramenů typu Soupis podle víry a na základě rekonstrukcí

rodin Henryho metodou.

6) Otázka přirozené plodnosti. Provázanost sňatkového věku, specifi-

cké míry manželské plodnosti a kojenecké a dětské úmrtnosti (model

vážící si života a model mrhající životem).

7) Křehkost starého demografického režimu - citlivost na ekonomické

výkyvy, vojenskopolitické události, epidemie apod. Demografická

krize ve starém demografickém režimu.

IV. Demografické chování v kontextu dobové kultury a společ-

nosti

8) Demografické jevy a systém dědického práva, obyvatelstvo usedlé a

neusedlé, dostupnost sňatku a držba nemovitosti.

9) Narušení starého demografického režimu - protoindustrializační

model (Medick).

10)Odklady sňatků, náboženské souvislosti, pozdní sňatek jako projev

životního styůu?

11)Mimomanželská sexualita, nemanželské porody, tajné potraty, vraždy

nemluvňat.

12)Procesy hospodářského vývoje a vývoj populace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK