PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Novověká paleografie, aneb dešifrování starých textů a hra s prameny – seminář - YBHC184
Anglický název: Modern Paleography, or Deciphering Old Texts and Playing with Sources – seminar
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. (17.09.2023)
Seminář je určen především zájemcům o historii, kteří se chtějí naučit dešifrovat písmo našich předků a písemné/rukopisné prameny zvláště z období raného novověku. Povíme si něco o historii písma, ale hlavně se budeme cvičit ve čtení rukopisných pramenů a s tím i v pochopení a výkladu těchto písemných památek. Paleografické dovednosti nejen velice ulehčí další studium historie a taktéž přípravu bakalářské práce, ale pomohou s hlubším pochopením doby a mentality lidí, jejichž písemnostmi, jak úředními, tak osobními, se budeme probírat. Samozřejmostí bude také obeznámení se se způsobem bádání v archivech, popřípadě, v menším počtu osob, společná návštěva jednoho z archivů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK