PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Who is who? Slavné i méně slavné osobnosti české a světové archeologie 19. a 21. století - YBHC182
Anglický název: Who Is Who? Famous and Less Famous Personalities of Czech and World Archeology of the 19th and 21st Centuries
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (04.09.2023)
Kurz seznamuje posluchače s významnými osobnostmi archeologického výzkum 18. – 21. století v českých zemích i v zahraničí. Zařazuje vývoj archeologie do souvislostí kulturního, vědeckého a politického vývoje v novověku a moderní době. V neposlední řadě seznamuje kurz posluchače se stručným nástinem aktuálního výkladu vývoje člověka, lidské společnosti a její kultury od samého počátku až do středověku.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (04.09.2023)

1 Úvod, základní charakteristika archeologického studia, základní literatura.

2  Biener z Bienenberka, Dobrovský, Krolmus.  Vznik archeologie 17. století, kontext národního obrození.

3 Ložek, Vlček, Chochol, Kočár, Jankovská, Beneš, Sádlo, Kyncl, DNA. Přírodovědný kontext archeologického studia.

4 Leakey, Goodalová, Fridrich, Svoboda. Paleolit, mezolit.

5 Childe, Tichý. Neolit.

6 Buchvaldek, Ötzi. Eneolit.

7 Schliemann, Moucha, Pleinerová.  Doba bronzová.

8 Bouzek, Fridrichová. Doba železná.

9 Filip. Doba laténská.

10 Kuzmová, Droberjar. Doba římská, doba stěhování národů.

11 Turek, Lutovský, Profantová. Raný středověk.

12 Borkovský, Richter, Durdík, Sommer, Klápště, Smetánka. Vrcholný středověk.

Doporučená literatura:

Jiráň, L. – Venclová, N. 2007 – 2008: Archeologie pravěkých Čech 1 – 8. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Buchvaldek, M. 1985: Dějiny pravěké Evropy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Krause, J. – Trappe, T. 2022: Zrození Evropanů. Skutečný příběh našich předků vyprávěný geny. Brno: Jan Melvil Publishing.

Sklenář, K. 2000: Archeologie a pohanský věk. Praha: Academia.

Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha: Libri.

Smetánka, Z. 1987: Hledání zmizelého věku. Praha: Mladá fronta.

Svoboda, J. 1999: Čas lovců. Brno: Archeologický ústav AV ČR.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK