PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historická antropologie II. - YBHC153
Anglický název: Historical Anthropology II.
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: 15 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Neslučitelnost : YMHA2ZS2
Je neslučitelnost pro: YMHA2ZS2
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (24.05.2021)
Předmět Historické antropologie se bude věnovat jak několika přístupům či metodologickým konceptům, které pozměnily tradiční pojímání dějin, tak tématům, dotýkajícím se přechodu od evropské předmoderny k moderně. Tradiční historickoantropologické téma bude zastupovat pozdněstředověká a raněnovověká lidová kultura, konkrétně karneval, který nahlédneme prostřednictvím autorů a autorek, vycházejících z různých historiografických prostředí (Bachtin, Davis, Burke). Z metodologických konceptů se seminář bude zajímat zejména o mikrohistorii. 1. Historická antropologie a výzkum lidové kultury 2. Karnevalová kultura I. (Bachtin) 3. Karnevalová kultura II. (Burke, Davis, Le Roy Ladurie) 4. Historická antropologie a dějiny každodennosti – středověk a raný novověku 5. Historická antropologie a dějiny každodennosti – novověk a soudobé dějiny 6. Mikrohistorie I. (konceptuální východiska) 7. Mikrohistorie II. (teoretická diskuse po roce 1990) 8. Mikrohistorie III. (aplikované studie) 9. Symbolická antropologie a historická věda I. (Darnton) 10. Symbolická antropologie a historická věda II. (polemiky 90. let a po roce 2000) 11. Historická antropologie (symbolického) násilí 12. Mezi mikrohistorií, evidencí a narací (četba prací N. Z. Davis) 13. Tradiční společnost a koncepty modernizace (Weber, Elias, Foucault ad.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK