PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Idea monarchismu historické tradice a současnost - YBHC151
Anglický název: Idea of Monarchism: Historical Tradition and Present
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Anotace
Výklad se zaměří na kolektivní představy a názory o monarchismu. Budou sledovány určité historické tradice až do současnosti. Pozornost bude rovněž věnována důležitým klasickým idejím typu „dvojí tělo královo“ a „králové divotvůrci“. Nabídne se pohled i na současné monarchie. Jako doplněk budou následovat politologické úvahy na toto téma. Atestace bude vycházet z aktivity studentek a studentů, na jejich vstupu do rozprav, jakož i na seminární práci.
Poslední úprava: Gabrielová Hana, Mgr. (09.08.2021)
Sylabus

1/ Úvod.

2/ Klasická a moderní prominence. Monocentrismus a pojem autority.

3/ Vladař jako archetypální postava – paternalismus, otcovské imago, idea dobrého hospodáře.

4/ Minulé ideje typu „dvojí tělo královo“ a „králové divotvůrci“. Kantorowicz a Marc Bloch.

5/ Nejstarší české pověsti o povolání vladaře od pluhu. Přemysl Oráč.

6/ Symbolika královské moci ve střední Evropě.

7/ Císař Josef II. ve folklorním repertoáru.

8/ Osud trůnu habsburského podle Jana Galandauera.

9/ Moderní monarchismus v Evropě.

10/ Britský monarchismus – minulý a současný.

11/ Současný český monarchismus.

12/ Závěr.

 

Literatura:

Marc Bloch: Králové divotvůrci: Studie o nadpřirozenosti královské moci, zejména ve Francii a v Anglii. Praha: Argo 2004.

Jan Galandauer – Miroslav Honzík: Osud trůnu habsburského. Praha: Panorama 1982.

Ernest Kantorowicz: Dvě těla krále. Studie středověké politické teologie. Praha: Argo 2014.

Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. Praha: Mladá fronta 1995.

Jean-Paul Roux: Král. Mýty a symboly. Praha: Argo 2009   

Poslední úprava: Gabrielová Hana, Mgr. (09.08.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK