PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Průmyslová revoluce kolem nás. Relikty industriální krajiny 19. a počátku 20. století v Praze a nejbližším okolí - YBHC140
Anglický název: Industrial revolution around us. Relicts of industrial landscape of 19. th. and beginning of 20. th. Century in Prague and vicinage
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (02.02.2021)
Formou sedmi terénních exkurzí budou studenti seznámeni s významnými zásahy industriální kultury a moderních technologií doby průmyslové revoluce do charakteru Prahy a jejího nejbližšího okolí. Kurz bude probíhat v návaznosti na vývoj epidemické situace. Pravděpodobně bude proto zahájen až v průběhu března. Přihlášení studenti budou informováni formou hromadných e-mailů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK