PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Orální historie v historickém výzkumu II. - YBHC129
Anglický název: Oral History in a Historical Research II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)
Kurz přímo navazuje na předmět Orální historie v historickém výzkumu, ve kterém si studenti osvojili teoreticko- metodologické znalosti orální historie. V letním semestru se na základě konkrétních výzkumných cvičení naučí praktické zvládnutí této metody: od technické přípravy na rozhovor po jeho natočení, zpracování nahrávky, pořízení přepisu i jeho analýzy a interpretace. Kurz je tedy vhodný zejména pro studenty, kteří absolvovali první díl předmětu v zimním semestru a kteří by se rádi profilovali právě v orální historii a soudobých dějinách.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (17.02.2020)

17. 2. Představení kurzu, design orálně historického výzkumu, kontaktování narátorů

24. 2. Výběr a představení narátorů, tematické vymezení výzkumu

2. 3. Spolupráce s narátory, praktická příprava na vedení rozhovorů (informovaný souhlas, technické vybavení, výběr místa)

9. 3. Historicko-kontextuální příprava na vedení rozhovorů; rešerše jiných podobných projektů

16. 3. Zpracování prvních pořízených rozhovorů (přepis, protokol, karta narátora, kondenzovaný rozhovor) a jejich reflexe

23. 3. Analýza prvních rozhovorů a příprava tematických okruhů na druhé rozhovory

30. 3. Možnosti digitálních technologií v analýze rozhovorů

6. 4. Zpracování druhých rozhovorů a jejich reflexe

13. 4. Velikonoční pondělí

20. 4. Analýza pořízených orálně historických rozhovorů

27. 4. Interpretace pořízených orálně historických rozhovorů

4. 5. Narativní styly psaní v orální historii

11. 5. Prezentace výsledků výzkumu

18. 5. Generální diskuze, zkušenosti z výzkumu, témata bakalářských prací

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (17.02.2020)

Pravidelná účast na hodinách, průběžné plnění výzkumných úkolů a finální prezentace výsledků výzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK