PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historická látka ve filmu - YBHC128
Anglický název: Historical Material in the Film
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Šimek
Vyučující: Mgr. Martin Šimek
Neslučitelnost : YBH164
Záměnnost : YBH164
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)
Předmět „Historická látka ve filmu“ nabízí bakalářským studentům SHV další možný způsob, jak zkoumat historickou látku, a to prostřednictvím filmové a televizní tvorby. Obsah předmětu je zaměřen především na českou (potažmo československou) filmovou a televizní tvorbu. V první části jsou studenti seznámeni s teoreticko- metodologickými přístupy zkoumání historické látky ve filmu. Další části pak sledují vždy na určitém období jak filmy tzv. historické (tedy ty vzniklé v současnosti a pojednávající o událostech minulých), tak i ty tzv. dobové (filmy současné pro dobu, kterou z dnešního aspektu zkoumáme). Tento předmět by tak měl bakalářským studentům pomoci širšímu rozhledu pro soubornou zkoušku historického modulu Evropské dějiny v kontextech (EDK).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)

1. Problematika filmové a TV tvorby, charakteristika, typologie

2. Analytické a interpretační přístupy ve zkoumání historické látky ve filmu

3. Historický filmy vs. Dobový film

4. Antický svět objektivem filmové kamery

5. Antický svět objektivem filmové kamery II.

6. Středověk ve filmu

7. Středověk ve filmu II.

8. Středověk ve filmu III.

9. Novověká historie na filmovém plátně

10. Soudobé dějiny a film

11. Soudobé dějiny a film II.

12. Soudobé dějiny a film III.

13. Atest

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)

Pro úspěšné splnění atestu musí student odevzdat reflexi vybraného filmového či televizního snímku (dva týdny před konáním posledního semináře), na jejímž základě bude vedena závěrečná disputace s vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK