PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Proměny české společnosti 20. století  - YBHC126
Anglický název: Changes of Czech Society in the 20th Century
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Neslučitelnost : YBH189
Záměnnost : YBH189
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)
Kurs sleduje základní tendence sociálního i hospodářského vývoje české společnosti od konce první světové války do konce 80. let 20. století. Volně navazuje na kurs Proměny české společnosti v 19. století, jehož předchozí absolvování je výhodou, nikoli však podmínkou. Poskytuje vhled do mnohovrstevného procesu proměn české společnosti ve složité době krátkého 20. století. Ústředním motivem je pojem společenské modernizace probíhající s různou intenzitou v jednotlivých rovinách společenského života. V rámci didaktických přístupů bude kombinována forma přednášky a cvičení s dostatečným prostorem pro diskusi. V přednáškové části si studenti budou osvojovat základní faktografické znalosti, terminologii, metody i konceptualizací současných sociálních dějin 20. století.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)

1. Vymezení prblémů a tématu studia

2. Důsledky první světové války a vzniku ČSR

3. Národnostní situace meziválečné ČSR

4. Sociální a hospodářská situace první ČSR

5. Okupace a druhá světová válka

6. Sociální a hospodářský vývoj ve třetí republice

7. Vztahy Čechů a Slováků

8. Česká a slovenská společnost v době socialistického experimentu

9. Proměny struktury české a slovenské společnosti

10. Volný čas a jeho trávení I

11. Volný čas a jeho trávení II.

12. Všední život obyvatelstva

13. Závěrečníé shrnutí

 

Studijní literatura:

 

Doležal, J. Česká kultura za protektorátu : školství, písemnictví, kinematografie, Praha 1996.

Franc, M. – Knapík, J. Volný čas v českých zemích 1957-1967, Praha 2013.

Gebhart, J. – Kuklík, J. Dramatické i všední dny protektorátu, Praha 1996.

Jakubec, I. – Štemberk, J. Cestovní ruch pod dohledem třetí říše, Praha 2018.

Kaplan, K. Proměny české společnosti (1948-1960). Část první, Praha 2007.

Kaplan, K. Proměny české společnosti (1948-1960). Část druhá, Venkov, Praha 2012.

Kárník, Z. České země v éře První republiky, díl 1–3, 3. vydání, Praha 2017–2018.

Knapík, J. – Franc, M. a kol. Mezi pionýrským šátkem a mopedem : děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948-1970, Praha 2018.

Knapík, J. – Franc, M. a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967, Praha 2011.

Lenderová, M. Chytila patrola, aneb, Prostituce za Rakouska i republiky, Praha 2002.

Rákosník, J. – Tomeš, I. a kol. Sociální stát v Československu : právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992, Praha2012.

Rákosník, J. – Šustrová, R. Rodina v zájmu státu : populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989, Praha 2016.

Rákosník, J. Odvrácená tvář meziválečné prosperity : nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938, Praha 2008.

Rychlík, J. Češi a Slováci ve 20. století : spolupráce a konflikty 1914-1992, Praha 2015

Rychlík, J. – Rychlíková, M. Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918-1946, Praha 2016

Štemberk, J. Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu, Praha – Pelhřimov 2009.

Štemberk, J. Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem : k dějinám československé turistiky v letech 1945-1968, Pelhřimov 2017.

Tůma, O. – Vilímek, T. (ed.) Opozice a společnost po roce 1948, Praha 2009.

Waic, M. – Kössel J. Český tramping 1918 – 1945, Praha Liberec 1992.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)

Předmět bude ukončen ústní zkouškou. Studenti si na základě vlastního výběru pročtou alespoň čtyři tituly ze seznamu doporučené literatury. Seznam prostudované literatury následně předloží na počátku zkoušky. Zkouškové otázky budou ze seznamu přečtené literatury vycházet,zohlední však i přednášenou materii.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK