PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Orální historie v historickém výzkumu - YBHC117
Anglický název: Oral History in a Historical Research
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (29.05.2019)
Kurz si klade za cíl studenty seznámit s metodou orální historie jako specifickým výzkumným přístupem k historické látce. V rámci výuky bude představen vývoj orální historie ve světě i v České republice a načrtnuty její základní teoreticko-metodologické aspekty (problematika paměti, subjektivita narátorova vyprávění atp.). V druhé části kurzu probereme praktické využití této metody a postup při plánování orálně historického projektu. Kurz je tedy vhodný zejména pro studenty, kteří již zvažují téma své bakalářské práce a rádi by se profilovali právě v orální historii a soudobých dějinách.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (01.10.2019)

1. Představení kurzu; základní definice orální historie

2. Orální historie ve světě a u nás

3. Kolektivní paměť a identita

4. Biografický výzkum

5. Návrh výzkumu

6. Vztah tazatel-narátor

7. Etika orálněhistorického výzkumu

8. Vedení rozhovoru (po technické a obsahové stránce)

9. Technické a formální zpracování nahrávek

10. Analýza a interpretace

11. Závěrečný test

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (24.06.2019)

Účast na výuce, aktivita v hodinách, závěrečný test.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (28.06.2019)

Povinná literatura:

Vaněk, M. a Mücke, P. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha 2015. ISBN 978-80-246- 2931-5.

Portelli, A. The Death of Luigi Trastulli, and Other Stories. New York 1991. ISBN 9780791404300.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK