PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář kontrolované četby - Favier: Zlato a koření - YBHC005
Anglický název: Guided Reading Seminar - Favier
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Roman Zaoral
Vyučující: PhDr. Roman Zaoral
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Proseminář k interpretaci textu - kombinovaná forma (YBZF04 nebo YBFA04)}
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Roman Zaoral (28.01.2020)
Předmět je určen pouze pro kombinovanou formu studia. Kniha Jeana Faviera studentům názorně osvětluje problematiku dálkového obchodu v kontextu středověké Evropy. Srozumitelně a názorně přibližuje problematiku komunikace, vedení účetních knih, peněžních transakcí, úvěru; vysvětluje podstatu lichvy, rozdíl v mentalitě obchodníka a šlechtice, vztah mezi ziskem a spásou, co se ve středověku rozumělo pod pojmem dobrá vláda.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Roman Zaoral (28.01.2020)

Referát by měl obsahovat konspekty zejména těchto kapitol: 1, 4-5, 7-13, 15 a 18. Potřebné je však přečíst celou knihu. V referátu je nutno vysvětlit pojmy místní a dálkový obchod, finanční oligarchie, konkurence a ochranářství, formy peněz, úvěr, směnka, jednoduché a podvojné účetnictví, vztah mezi obchodem a veřejnou mocí a vztah mezi ziskem a spásou a pojednat je důsledně v širším kontextu pozdně středověké společnosti a její mentality.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Roman Zaoral (28.01.2020)

1. Komunikace a ekonomický prostor, vodní cesty

2. Vzdělání kupců

3. Obchod a veřejná moc

4. Konkurence a ochranářství

5. Peníze a směnky

6. Úvěr a jeho kritika ze strany církve: teorie a praxe

7. Obchod a jeho moc: oligarchie

8. Zisk a spása

Studijní literatura: * Povinná: FAVIER, J. Zlato a koření. Zrod obchodníka ve středověku. Praha 2006. ISBN 80-86955-39-7. * Doporučená: GUREVIČ, A. J. Středověký kupec 11.-15. století, in: LE GOFF, J. (ed.) Středověký člověk a jeho svět. Praha 2003. ISBN 80-7021-682-4. LE GOFF, J. Peníze a život. Ekonomika a zbožnost ve středověku. Praha 2005. ISBN 80-7203-657-2.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Roman Zaoral (28.01.2020)

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=1068

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK